Hry, Auta

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Řidič a auto se musí navzájem dobře vnímat – jak to souvisí se žákovským parlamentem?

Cíle a témata: 

  • Upevnit kolektiv, posílit vzájemnou důvěru.
  • Zorganizovat práci ve skupině, aktivita odhalí přirozené vůdčí role.

Průběh: 

  1. Zkusme hrou zjistit, jak jsme vnímaví. Každý řidič potřebuje dobře vnímat své vozidlo, každý vůz by měl dobře reagovat na pokyny řidiče.
  2. Nechte žáky utvořit dvojice.
  3. Jeden žák představuje auto – má zavázané oči (šátkem, šálou, mikinou). Druhý žák vede – řídí své auto po třídě, naviguje pouze lehkým dotykem (na ramena, paže, hlavu).
  4. Řidič se snaží vést své auto tak, aby se vyhnulo ostatním ve třídě.
  5. Po několika minutách se žáci vymění. Pokud máte dostatek času, můžete prostřídat dvojice tak, aby každý žák zažil roli auta i řidiče ještě jednou s jiným partnerem.

Reflexe: 

K reflexi můžete využít některé z následujících otázek:
„Jaké to bylo? Je snazší řídit nebo se nechat vést? Proč? Jaké pocity jste měli při hře – příjemné/nepříjemné ? Vadilo vám, že se vás někdo dotýká? Proč? Kdo vás dobře vedl? Jak to dělal, jaké k tomu využil dovednosti? Jak se dají tyto dovednosti využít v žákovském parlamentu?“ 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Aktivita se osvědčila k posílení důvěry v druhé, k převzetí zodpovědnosti za druhého, kamarádům mohu důvěřovat a oni zase důvěřují mně.
Nástroje : volný prostor