Hry, Abecední sdílení

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Žáci nenásilnou formou vyjádří, co se jim k danému tématu honí hlavou.

Cíle a témata: 

 • Zjistit, co všechno žáci sami od sebe znají, vědí a umí vysvětlit.
 • Ujasnit si pojmy, určit prioritní téma pro práci ve třídě nebo parlamentu.

Průběh:

 1. Žáci se rozdělí do skupin po 2 až 4.
 2. Každá skupina si na svůj papír nakreslí tabulku přes celý papír (viz příloha).
 3. Zadání úkolu, např. takto:
  K jednotlivým písmenům abecedy napište, co se vám líbí/nelíbí na naší škole/chodbě/v okolí školy apod. Pište na barevné papírky a ty nalepujte k jednotlivým písmenům abecedy +  přidejte krátký komentář nebo otázku.
 4. Není povinností zaplnit všechna pole.
 5. Práce jednotlivých skupinek se nemusí prezentovat, s výsledky dál pracujeme.
 6. Skupinky vylepí své papíry na stěny učebny.
 7. Každá skupinka přenese svoje postřehy na centrální papír.
 8. Předčítáme podle abecedy jednotlivá slova (i se zapsanými komentáři), chceme slyšet další komentáře, vysvětlení a přidáváme také své postřehy.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Dbejte na to, aby ke každému slovu, které žáci uvedou do tabulky, měli nějaký komentář nebo vysvětlení. Toto je často využívaná aktivita i ve vyšších ročnících. Lze ji také použít ke zhodnocení práce např. po projektu. Témata zadání jsou variabilní.
Nástroje : velký papír s nakresleným schématem (6x4 políčka) - tabulka abecedy viz příloha, velké papíry pro skupiny, barevné lepící papírky, fixy
Ke stažení : Abecední sdílení