ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Podporujte iniciativnost dětí ve vaší škole.

Založte parlament u vás ve škole nebo zlepšete jeho fungování. Zapalujte také děti pro to, aby se  staly hybateli změn!

Co je žákovský parlament?

Propracovaný a komplexní vzdělávací nástroj, který dokáže mladé lidi ve školách připravovat na reálný občanský život, čímž notně posiluje – věřte nebo ne – demokracii. Přečtěte si více a zhlédněte video.

Založení parlamentu

Jak na to? Na co si dát pozor? Základní tipy a doporučení. Metodiky ke stažení.

Sebehodnotící nástroj

Vedete žákovský parlament a zajímá vás, jak jste na tom? Vyplňte krátký dotazník a zjistěte, v jaké kondici parlament je, případně kde vás tlačí bota a jakým směrem se můžete vydat.

Metodická podpora

Pokud víte, co pro svůj parlament potřebujete, vyberte si ze vzdělávacích seminářů pro koordinátory parlamentů či pedagogický sbor nebo ze zážitkových kurzů pro parlamenťáky.

V čem spočívá kouzlo žákovských parlamentů

Je dobré si hned vyjasnit, že nejde o „politiku“,ale o občanství – o demokratické občanství. Upřímně řečeno jde mnohem více o hodnoty a principy demokracie než o samotné žákovské parlamenty. Ty mají velkou výhodu, že od 90. let ve školách existují, a nejsou tak pro učitele ničím novým.

Čemu žákovské parlamenty napomáhají?

Mnoho žákovských parlamentů bohužel funguje pouze formálně a nenaplňuje svůj potenciál (viz zprávu o výzkumu z roku 2017). Naopak v parlamentech, které jsou funkční a postupují podle naší metodologie, vznikají skupiny, kde:

  • se děti cítí bezpečně,
  • se děti učí přijímat odpovědnost za svou práci, rozdělovat si role ve skupině, udělovat
    a získávat zpětnou vazbu,
  • se v dětech posiluje postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás.

To všechno vede k osobnostnímu rozvoji mladých lidí, ale i k pozitivnímu posunu v klimatu celé školy a školní kultury. A bez legrace: to, co děti zažívají ve škole, by mělo odpovídat tomu, že vzdělávání je ta nejlepší cesta, jak posilovat hodnoty a principy demokracie – bez jakékoliv politické ideologie a názorové indoktrinace.

Jak dosahujeme funkčních žákovských parlamentů?

V první řadě pracujeme s učiteli, kteří mají žákovské parlamenty na starost. Pomáháme jim, aby se stávali průvodci, kteří dětem kladou otevřené otázky, učí je klást (si) vlastní otázky, hledat odpovědi, a vzbuzují v dětech touhu měnit věci kolem sebe. Učitel – koordinátor žákovského parlamentu musí také znát vzdělávací cíle svého parlamentu. Aby byli učitelé dobrými průvodci, potřebují výbavu, kterou si většinou z pedagogické fakulty neodnášejí.

Pracujeme také s dětmi a učíme je vnímat skupinovou dynamiku, aby rozuměly tomu, že základem zdravého kolektivu je bezpečí ve skupině a skutečnost, že každý může a musí svým jednáním přispívat. V parlamentu děti zažívají, jaké to je mít za něco zodpovědnost, jak mohou zhmotňovat své nápady, myšlenky a potřeby, a učí se plánovat a rozdělovat si práci ve skupině. Díky parlamentu žáci zažívají, jaké to je mít něco na starosti, i něco ve škole uskutečnit tak, aby se v tom děti i dospělí cítili dobře.

Proč mají žákovské parlamenty dopad na celou školu?

Protože je to jejich smyslem: nezavírat se před okolím, ale naopak být pro něj oporou
a pomocnou rukou. Vyspělé žákovské parlamenty se stávají prostředníkem, který umožňuje všem dětem ze školy naplňovat své potřeby a realizovat své nápady.

Kde to s žákovským parlamentem myslí vážně, tam jej berou jako celoškolní záležitost a jeho základní principy prostupují celou školou. Parlament je závislý nejen na počátečním svolení ředitelky či ředitele školy, ale také na jejich intenzivní podpoře. Třídní učitelé jsou pak těmi, kdo parlament představují při třídních volbách. Proto pracujeme i přímo s řediteli a třídními učiteli. Pracovníkům ve vedení škol ukazujeme, jak sdílet odpovědnost, třídní učitele vedeme k tomu, jak pracovat se skupinovou dynamikou.

Chcete vidět parlamenťáky v akci?

Co je to žákovský parlament ve 3 minutách

 

 

Pro učitele:

Jak vypadá funkční parlament?

Jak dělat parlament udržitelně?

Jak parlament dále rozvíjet?

 

Jak o parlamentech mluvíme my:

 

 

Články o konkrétních příkladech ze škol:

Příběhy škol

Lepší školní prostředí

Lepší školní prostředí Poslední zvonění, ze dveří třídy se vyvalí studenti, nikdo se ani neohlédne, v jakém stavu opouští svou třídu. S tím…

Volíš, volím, volíme

Volíš, volím, volíme Ochota mladých lidí volit bývá dlouhodobě velmi nízká. Zástupci žákovského parlamentu ze základní školy Ohradní v Praze se rozhodli to…

Starší kamarád pomůže

Starší kamarád pomůže Obavy studentů přecházejících ze základní školy na střední školu polytechnickou v Brně se hned s prvním dnem rozplynou. Každá třída…

Síť škol a krajská konzultační centra

O tom, co jsou žákovské parlamenty, vypovídá i mapka níže, která zobrazuje, kde všude fungují žákovské parlamenty v rámci sítě Škola pro demokracii (zelené body). Páteří této komunity (červené body), jsou krajská konzultační centra, která školám ze svého okolí poskytují zdarma pomoc a podporu. Více o síti žákovských parlamentů zde.