Starší kamarád pomůže

tady, saudska arabie, Parlamentní pecky

Obavy studentů přecházejících ze základní školy na střední školu polytechnickou v Brně se hned s prvním dnem rozplynou. Každá třída v prvním ročníku má totiž svého patrona z řad starších spolužáků, který je jejich průvodcem a pomocníkem.

Empatie ve škole

Cílem tohoto projektu, který zorganizoval žákovský parlament, je pomoci prvním ročníkům s jejich sžitím se školou, s nastavením třídních pravidel a v neposlední řadě s přiblížením práce školního parlamentu a uspořádáním voleb. Patroni tříd ve spolupráci s třídními učiteli navštívili první třídnické hodiny a s nově nastoupenými studenty si popovídali o škole. Společně s třídním učitelem je také doprovodili na pódium při slavnostním slibu žáků prvních ročníků a zúčastnili se s nimi i společného programu k jejich zahájení studia (sportovní den spojený s grilováním a soutěžemi). V průběhu školního roku s nimi potom nadále spolupracovali, chodili na třídnické hodiny.

Zlepšily se vztahy žáků ke škole i k sobě navzájem

Projekt se snaží především pomoci novým žákům s jejich adaptací v nové škole, ale také vysvětlit funkci školního parlamentu. Parlament prošel „projektovými dny“, ve kterých se jeho členové a budoucí patroni učili, jak pracovat se třídou, jaké aktivity použít, jak komunikovat, jak udržet pozornost apod. V průběhu roku potom patroni informovali, jak se jim daří, kam se posunuli. Každopádně se tímto zlepšily vztahy žáků ke škole i k sobě navzájem. Školní parlament získal větší prestiž a také ocenění v přehlídce žákovských projektů „Co dělají školy pro demokracii?“ za nejinspirativnější projekt roku 2018, kde představil svůj projekt před porotou a hosty na půdě Senátu.

Veronika
11. 12. 2019
Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Na půdě Senátu PČR letos už po jedenácté představíme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně…

Jaký by měl být prezident naší země?

Jaký by měl být prezident naší země?

Žákovský parlament 1. stupně ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti uspořádal mezi svými…