Starší kamarád pomůže

tady, saudska arabie, Parlamentní pecky

Obavy studentů přecházejících ze základní školy na střední školu polytechnickou v Brně se hned s prvním dnem rozplynou. Každá třída v prvním ročníku má totiž svého patrona z řad starších spolužáků, který je jejich průvodcem a pomocníkem.

Empatie ve škole

Cílem tohoto projektu, který zorganizoval žákovský parlament, je pomoci prvním ročníkům s jejich sžitím se školou, s nastavením třídních pravidel a v neposlední řadě s přiblížením práce školního parlamentu a uspořádáním voleb. Patroni tříd ve spolupráci s třídními učiteli navštívili první třídnické hodiny a s nově nastoupenými studenty si popovídali o škole. Společně s třídním učitelem je také doprovodili na pódium při slavnostním slibu žáků prvních ročníků a zúčastnili se s nimi i společného programu k jejich zahájení studia (sportovní den spojený s grilováním a soutěžemi). V průběhu školního roku s nimi potom nadále spolupracovali, chodili na třídnické hodiny.

Zlepšily se vztahy žáků ke škole i k sobě navzájem

Projekt se snaží především pomoci novým žákům s jejich adaptací v nové škole, ale také vysvětlit funkci školního parlamentu. Parlament prošel „projektovými dny“, ve kterých se jeho členové a budoucí patroni učili, jak pracovat se třídou, jaké aktivity použít, jak komunikovat, jak udržet pozornost apod. V průběhu roku potom patroni informovali, jak se jim daří, kam se posunuli. Každopádně se tímto zlepšily vztahy žáků ke škole i k sobě navzájem. Školní parlament získal větší prestiž a také ocenění v přehlídce žákovských projektů „Co dělají školy pro demokracii?“ za nejinspirativnější projekt roku 2018, kde představil svůj projekt před porotou a hosty na půdě Senátu.

Veronika
11. 12. 2019
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…