Dědečku, babičko, vyfoťte si selfíčko

Dědečku, babičko, vyfoťte si selfíčko

Mezigeneračních žákovských projektů se už na školách objevuje hodně. Je to důležité a přínosné téma. Každý kolektiv dětí vzájemné vztahy se seniory pojímá po svém. S originálními nápady přišli zástupci žákovského parlamentu ze základní školy Šrámkova v Opavě.

Lavička pro babičku i dědečka

Nejprve vyrobili žáci dřevěnou lavičku, která je symbolem setkávání mladé a starší generaci. Slavnostní předání seniorům spojili s další akcí, a to výstavou obrázků na téma „Jak vypadá tvoje babička.“ Tímto se nastartovalo dlouhodobé vzájemné poznávání.

Baví nás to spolu

Následovaly pravidelné návštěvy domova seniorů, na které chodily jak děti jednotlivých ročníků, tak žákovský parlament. Vzájemné vyměňování zkušeností, společné vaření i tvoření, povídání, divadelní i pěvecká vystoupení. Dalším ze zajímavých počinů parlamentu byla akce, kdy žáci učili své starší spoluobčany pracovat na počítači, vysvětlovali jim, jak se bezpečně pohybovat ve virtuálním prostoru i jak ovládat svůj mobilní telefon a udělat si selfíčko. Obě generace se mají vzájemně čím obohatit, a tak jejich spolupráce a trávení společného času trvá nadále.

Veronika
10. 12. 2019
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…