Den porozumění

Častý obrázek z našich základních škol. Starší si utahují z mladších, mladší se před staršími bojí projevovat. Že to může být i jinak? Stačí se vzájemně poznat a porozumět si třeba během jednoho dne, do kterého se zapojí celá škola jako to udělala základní škola Mládeže ve Znojmě.

Děti dětem

Námět na tento projektový den vznikl na zasedání žákovského parlamentu, který se skládá se zástupců jednotlivých tříd. Do projektu byli zapojeni všichni žáci a učitelé prvního a druhého stupně. Starší žáci si připravili program pro své mladší spolužáky. Každá třída na 2. stupni měla přiřazenu třídu z 1. stupně a s tou strávila celé dopoledne.

Dělejte, co vás všechny těší

Program byl pestrý a zajímavý od klasických aktivit jako jsou hledání pokladu a plnění různých úkolů, až po dramatické zpracování pověstí města Znojma, unesení pirátské vlajky a následné vykoupení při plnění zajímavých úkolů, různé sportovní soutěže a klání.

Hlavním cílem bylo prohloubit kamarádství a spolupráci mezi dětmi různých věkových kategorií a zlepšení celkové atmosféry ve škole. Protože tam, kde mám kamarády, tam se těším víc.

Ať máme na co vzpomínat

Každá třída svoji činnost zdokumentovala fotkami a krátkým videem a na závěr zhodnotila, jak se akce vydařila.

Veronika
10. 12. 2019
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…