Děti uspořádaly konferenci pro 15 škol

Uspořádat konferenci pro 15 brněnských škol, žádný problém! Žáci ze základní školy Masarova, která je zároveň Konzultačním centrem pro školní parlamenty v Jihomoravském kraji, se této výzvy nezalekli a připravili si pro děti z jiných škol program včetně devíti workshopů. Celou akci zaštítil starosta městské části Líšeň.

Když zasedá žákovský parlament

Začátek zpříjemnili žáci ostatním koncertem, který všechny naladil na tu správnou notu. Parlamenťáci z Masarky také předvedli ostatní zástupcům žákovských parlamentů malou ukázku toho, jak probíhá jejich běžné zasedání, co na něm řeší, jak probíhá vzájemná diskuse.

Druhou částí programu byla práce ve workshopech, které žáci pořadatelské školy vedli úplně sami. Pro učitele si program připravil Tomáš Hazlbauer z naší organizace.

A jaký nápad máte vy?

Cílem konference bylo vyměnit si nápady a nasbírat inspiraci pro další činnost parlamentu. Dalším cílem bylo prověřit schopnosti parlamenťáků jako například prezentace své práce, dodržování vymezeného času, umění naslouchat a komunikovat v málo známé skupině.

Učení zážitkem a možnost vyzkoušet si tyto věci před plénem neznámých vrstevníků zažívají děti v rámci školního života málokdy, proto každá taková akce, která je navíc zorganizovaná samotnými dětmi, může být pro ně velkým přínosem.

Tradiční akce

Pro velký úspěch se členové žákovské samosprávy rozhodli konferenci zopakovat i v dalším roce a pozvali mimo jiné také mladého delegáta OSN Davida Ulvra, kterého mohly děti vyzpovídat a dozvědět se více o jeho působení v OSN. Opět se účastníci rozdělili do workshopů a pracovali na tématech spojených s různým typem verbálního či neverbálního projevu.

Veronika
10. 12. 2019
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…