Volíš, volím, volíme

Volíš, volím, volíme

Ochota mladých lidí volit bývá dlouhodobě velmi nízká. Zástupci žákovského parlamentu ze základní školy Ohradní v Praze se rozhodli to změnit a vysvětlili svým spolužákům, proč je důležité chodit k volbám a jak vlastně takové volby probíhají. Navíc si volby vyzkoušeli naživo, a to hned natřikrát.

Volná wifi ve škole?

Ve volbách si žáci mohli vyzkoušet, jak se volí v České republice a prošli si i různé druhy voleb. Nejdříve si vyzkoušeli volit v referendu o WiFi. Výsledek referenda byl překvapivý, WiFi žáci zamítli.

Následovali volby krajské, kde si děti zakládaly své volební strany a vytvářely volební plakáty a programy.

Jako poslední proběhly volby prezidentské, ve kterých byl zvolen předseda žákovského parlamentu, který reprezentuje zájmy všech svých spolužáků a zastupuje je v jednání s učiteli i vedením školy.

Volby jsou nedílnou součástí všech demokratických systémů. Je velmi důležité, aby je děti vnímaly jako přirozenou a běžnou věc a základ svého vlastního fungování a spolurozhodování ve společnosti.

Podpora přišla i z města

Urny a plenty zapůjčila městská část Praha 4. Malí voliči se legitimovali žákovskými knížkami, učitelé občanskými průkazy. Podívejte se na krátké video, kterým členové žákovského parlamentu představili svůj projekt porotě a hostům na půdě Senátu PČR v rámci akce „Co dělají školy pro demokracii?“

Veronika
10. 12. 2019
Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Na půdě Senátu PČR letos už po jedenácté představíme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně…

Jaký by měl být prezident naší země?

Jaký by měl být prezident naší země?

Žákovský parlament 1. stupně ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti uspořádal mezi svými…