Volíš, volím, volíme

Volíš, volím, volíme

Ochota mladých lidí volit bývá dlouhodobě velmi nízká. Zástupci žákovského parlamentu ze základní školy Ohradní v Praze se rozhodli to změnit a vysvětlili svým spolužákům, proč je důležité chodit k volbám a jak vlastně takové volby probíhají. Navíc si volby vyzkoušeli naživo, a to hned natřikrát.

Volná wifi ve škole?

Ve volbách si žáci mohli vyzkoušet, jak se volí v České republice a prošli si i různé druhy voleb. Nejdříve si vyzkoušeli volit v referendu o WiFi. Výsledek referenda byl překvapivý, WiFi žáci zamítli.

Následovali volby krajské, kde si děti zakládaly své volební strany a vytvářely volební plakáty a programy.

Jako poslední proběhly volby prezidentské, ve kterých byl zvolen předseda žákovského parlamentu, který reprezentuje zájmy všech svých spolužáků a zastupuje je v jednání s učiteli i vedením školy.

Volby jsou nedílnou součástí všech demokratických systémů. Je velmi důležité, aby je děti vnímaly jako přirozenou a běžnou věc a základ svého vlastního fungování a spolurozhodování ve společnosti.

Podpora přišla i z města

Urny a plenty zapůjčila městská část Praha 4. Malí voliči se legitimovali žákovskými knížkami, učitelé občanskými průkazy. Podívejte se na krátké video, kterým členové žákovského parlamentu představili svůj projekt porotě a hostům na půdě Senátu PČR v rámci akce „Co dělají školy pro demokracii?“

Veronika
10. 12. 2019
Je po volbách. Co dál?

Je po volbách. Co dál?

Na některých základních a středních školách proběhly v září či říjnu volby do žákovských parlamentů. Složení…

Parťáky z Chýně nic nezastaví

Parťáky z Chýně nic nezastaví

Základní škola v Chýni má zkušený a plně funkční parlament a je zároveň jedním z našich konzultačních…