72 hodin pomoci

Cílem celonárodního projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a dětí do dobrovolnických aktivit podle svého výběru. Žáci ze základní školy Masarova z Brna se rozhodli tři dny pomáhat ve dvou mateřských školách a v Klokánku v Brně. Zajímali se také o prostředí kolem sebe, zvelebovali okolí školy a vyčistili Líšeňskou roli.

Myslíme dlouhodobě

V rámci předem domluvené spolupráce žáci vyráběli s dětmi z Klokánku tzv. děkovné karty a drobné dárečky. Navíc se zástupci žákovského parlamentu domluvili se zaměstnanci dětského domova na dlouhodobější spolupráci ve formě doučování dětí, výroby vánočních přání a pravidelných hudebních setkání. Také se zapojili do akce, “Sbírej plyšáky pro Klokánek”, kterou pořádal jeden místní tenisový klub. Každý přinesený plyšák se proměnil v minuty, které mohly děti z dětského domova strávit zdarma na tenisovém kurtu. Samotní žáci jsou touto spoluprací nadšení.

Boříme zaběhnuté představy

Podobných projektů, kdy děti ze základních i středních škol podporují nějaké zařízení podobného typu, dětské domovy atd., je spousta. Vzácností však je navázání dlouhodobých kvalitních vztahů.

Právě pravidelné doučování tak pomáhá posílit vztahy mezi dětmi ze školy a dětmi z Klokánku. Boří zaběhnuté představy o tom, jak tak tyto děti žijí, jaké jsou. A sbližují obě skupiny, které už v dětství mají často dost odlišné startovací podmínky do života.

Veronika
9. 12. 2019
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…