Bezpečnost chodců

Bezpečnost chodců

Být vidět je cílem mnoha lidí, ale být dobře vidět při setmění, když se pohybujeme po silnicích a městech, by mělo být cílem všech lidí. To si uvědomili žáci zákupské školy a vytvořili krátkou prezentaci, ve které shrnuli základní bezpečnostní pravidla chodců. Poté ji představili dětem ve škole, školce i seniorům v místním domově důchodců.

Starosta požádal o pomoc děti

Novela zákona o provozu na pozemních komunikací vešla v platnost a pan starosta města Zákupy si uvědomil, že by bylo dobré o těchto změnách, týkajících se mimo jiné bezpečnosti chodců, informovat své občany. A proč do toho nezapojit rovnou děti? Obrátil se svým návrhem na žákovský parlament ZŠ v Zákupech a ten se nápadu ihned chytl a vytvořil prezentaci, která vhodnou a názornou formou seznamovala mladší i starší děti ze školy a školky, tak seniory, s novými pravidly. Součástí prezentace bylo i předání reflexních pásek dětem a seniorům. Starosta jejich projekt velmi ocenil.

Jde o více než o jednorázovou akci

Tento projekt má však mnohem větší přesah. Jde o to, že žákovský parlament a jeho zástupci jsou starostu města vnímáni jako partneři, na které je možné se obracet. Dále má tento projekt dlouhodobý mezigenerační přesah.

Dát se dohromady je jen začátek, držet pospolu je pokrok, pracovat na něčem společně je úspěch a čas věnovaný pomoci ostatním je daleko lepší než pouhé dávání. V takovém duchu už několik let funguje parlament v Zákupech, který je vzorem pro další okolní školy v tom, že věci je možné aktivně ovlivňovat a měnit, stačí jen chtít.

Veronika
4. 12. 2019
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…