Lepší školní prostředí

Poslední zvonění, ze dveří třídy se vyvalí studenti, nikdo se ani neohlédne, v jakém stavu opouští svou třídu. S tím stavem se přece nakonec popere uklízečka, tak proč bych tom měl řešit já. Studenti ze střední školy polytechnické Jílová v Brně si všimli, že se jejich spolužáci nechovají ke školnímu majetku, jak by měli, a rozhodli se to změnit.

Soutěž o nejudržovanější třídu

Zástupci studentské samosprávy vymysleli, že budou celoročně sledovat pořádek ve třídách ve třech ohledech:

  • Úklid po skončení výuky.
  • Estetická výzdoba třídy (nástěnky, květiny, výzdoba).
  • Údržba učebny (zda není zničená malba, nábytek, podlaha).

Celý školní rok hodnotila šestičlenná komise ve složení pěti zástupců žákovského parlamentu a hospodářky školy jednotlivé třídy. Na konci roku pak vyhodnotila nejlépe udržovanou třídu.

Jedná se o netradiční projekt mladých lidí, především proto, že pořádek nebývá v jejich věku tou hlavní prioritou. Oceňujeme také dlouhodobost a udržitelnosti projektu a to, jak pro tuto soutěž dokázali nadchnout celou školu.

S chutí k vítězství a do Poslanecké sněmovny

Hlavní myšlenkou bylo, že pokud třídu a vybavení nikdo nezničí, ušetří se peníze, které se dají použít smysluplněji. Nehledě na to, že žáci budou mít kolem sebe pěkné prostředí. Vítězná třída dostala od ředitele školy odměnu, ve formě denního volna a 10.000 Kč na vybranou volnočasovou aktivitu, kterou v tomto dni mohla provozovat.

Tento projekt ocenili také hosté a porota na slavnostním vyhlášení nejinspirativnějšího projektu roku 2016 v rámci akce “Co dělají školy pro demokracii?”. Podívejte se na krátké video, které studenti natočili ke svému projektu.

 

Veronika
4. 12. 2019
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…