Lepší školní prostředí

Poslední zvonění, ze dveří třídy se vyvalí studenti, nikdo se ani neohlédne, v jakém stavu opouští svou třídu. S tím stavem se přece nakonec popere uklízečka, tak proč bych tom měl řešit já. Studenti ze střední školy polytechnické Jílová v Brně si všimli, že se jejich spolužáci nechovají ke školnímu majetku, jak by měli, a rozhodli se to změnit.

Soutěž o nejudržovanější třídu

Zástupci studentské samosprávy vymysleli, že budou celoročně sledovat pořádek ve třídách ve třech ohledech:

  • Úklid po skončení výuky.
  • Estetická výzdoba třídy (nástěnky, květiny, výzdoba).
  • Údržba učebny (zda není zničená malba, nábytek, podlaha).

Celý školní rok hodnotila šestičlenná komise ve složení pěti zástupců žákovského parlamentu a hospodářky školy jednotlivé třídy. Na konci roku pak vyhodnotila nejlépe udržovanou třídu.

Jedná se o netradiční projekt mladých lidí, především proto, že pořádek nebývá v jejich věku tou hlavní prioritou. Oceňujeme také dlouhodobost a udržitelnosti projektu a to, jak pro tuto soutěž dokázali nadchnout celou školu.

S chutí k vítězství a do Poslanecké sněmovny

Hlavní myšlenkou bylo, že pokud třídu a vybavení nikdo nezničí, ušetří se peníze, které se dají použít smysluplněji. Nehledě na to, že žáci budou mít kolem sebe pěkné prostředí. Vítězná třída dostala od ředitele školy odměnu, ve formě denního volna a 10.000 Kč na vybranou volnočasovou aktivitu, kterou v tomto dni mohla provozovat.

Tento projekt ocenili také hosté a porota na slavnostním vyhlášení nejinspirativnějšího projektu roku 2016 v rámci akce “Co dělají školy pro demokracii?”. Podívejte se na krátké video, které studenti natočili ke svému projektu.

 

Veronika
4. 12. 2019
Je po volbách. Co dál?

Je po volbách. Co dál?

Na některých základních a středních školách proběhly v září či říjnu volby do žákovských parlamentů. Složení…

Parťáky z Chýně nic nezastaví

Parťáky z Chýně nic nezastaví

Základní škola v Chýni má zkušený a plně funkční parlament a je zároveň jedním z našich konzultačních…