Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli členové parlamentu ze základní školy Byšice. Ne nadarmo se říká, že děti a staří lidé toho mají mnoho společného.

Radost se snoubí s pohybem

Cílem dětí bylo potěšit o několik generací starší lidi a motivovat je k přiměřené fyzické aktivitě. Žáci navázali kontakt s Centrem seniorů v Mělníku a zrealizovali nápad věnovat seniorům kamínek pomalovaný obrázkem a nadepsaný jejich jménem. Na nástěnce žákovského parlamentu a během třídnických hodin informovali o svém záměru ostatní spolužáky. Vyzvali je, aby se zapojili do výroby kamínků. Požádali pana školníka o odvoz dárků a společně se svými rodiči připravili pohoštění. V areálu domova pro seniory rozmístili malované kamínky. Senioři tak byli motivováni k pohybu a pátrali po svém kamínku ve známém a bezpečném prostředí. Společně strávený den zakončili všichni hraním společenských her.

 

Samo se to neudělá

Připravit a zrealizovat takový projekt obnáší spoustu práce. Týmové i osobní. Během celého procesu se děti učily mezi sebou lépe komunikovat, rozdělit si úkoly, nést odpovědnost za svěřený úkol, motivovat své okolí k podpoře a projevit úctu ke starším lidem. Po akci přišla potřebná reflexe. Při ní si mimo jiné parlamenťáci uvědomili, že by další setkání se seniory mohli oživit zpěvem a hrou na hudební nástroje.

Proč se děti rozhodly seniory podpořit?

Žáci svůj projekt prezentovali na půdě Senátu PČR v rámci akce „Co dělají školy pro demokracii?“. Porota jejich nápad odměnila titulem nejinspirativnější projekt roku. Děti svůj počin komentovaly slovy: „Originalitu našeho projektu vidíme v tom, že jsme se nezaměřili na finanční prostředky, ale věnovali jsme seniorům náš čas a ten je podle nás pro ně mnohem cennější. Společně strávený čas jsme naplnili radostí, pohybem a sladkou tečkou,“ řekl žák Jakub Smetana. Jejich projekt se stal inspirací i pro další děti ze školy, které si začaly se seniory pravidelně dopisovat. „Největším přínosem pro nás bylo uvědomění si našich postojů a hodnot. Je důležité dbát i na ty nejstarší, protože přece jen nás stáří také jednou čeká,“ dodala žákyně deváté třídy Tereza Richterová.

Veronika
3. 08. 2023
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Horké křeslo pro starostu a pro hejtmana

Horké křeslo pro starostu a pro hejtmana

Každoročně si členové žákovského parlamentu ze základní školy Masarova v Brně zvou na své „horké…