Starým věcem nový život

Vše začalo nápadem posunout nepoužívané knihy těm, pro které by tyto knihy byly znovu hodnotou. Prostředky získané prodejem odložených knih využili členové žákovského parlamentu Čápata ze základní školy Dolní Žandov smysluplně.

Čapí křídla vzala pod ochranu křídla motýlí

Čápata a jejich spolužáci svou činností pomáhají chlapci Radkovi z nedaleké obce, který trpí nemocí motýlích křídel a potýká se každý den s vážnými zdravotními těžkostmi. Kromě toho neradi plýtvají věcmi, které už na světě jsou, ale nikdo je nevyužívá. Rozhodli se proto, že uspořádají charitativní bazar a pomohou vrátit do života odložené knihy.

Advent je čas setkávání

Celá akce vyvrcholila tradiční adventní sešlostí u zvoničky, do které kolemjdoucí vhazovali svá přání Ježíškovi. V prostoru před školou se sešli lidé různého věku z obce a okolí, kteří mohli zakoupením knihy podpořit dobrou věc. Spolu s knihou obdržel každý kupující záložku s informací o projektu a o Radkovi.

Každá ruka se počítá

Realizační tým tvořili především žáci ve věku 12 až 14 let, kteří si rozdělili jednotlivé role. Někdo komunikoval s rodinou chlapce, jiný výtvarně zpracovával plakáty a záložky, další distribuoval plakáty do poštovních schránek v obci. Žáci nezapomněli ani oslovit místní média, vysvětlit hlavní cíle projektu ve školním a obecním rozhlase, tisku a na sociálních sítích. Pro medializaci vytvořili s pomocí bývalého spolužáka velmi emotivní video. Spousta práce byla se sběrem a tříděním knih, vytvořením webových stránek s nabídkou knih a také s realizací adventního setkání.

Všichni si něco odnesli

Během plánování akce si děti vyzkoušely práci v týmu, naučily se nést odpovědnost za svěřené úkoly, které plnily samostatně. Povedená realizace projektu zvýšila jejich sebedůvěru, posílila týmového ducha a napojení na celou komunitu. Díky projektu získaly děti zkušenost s dobročinností, která už v nich zůstala.

Přání Ježíškovi byla poslána a jedno velké přání bylo společnými silami splněno. Radkovi a jeho rodině byla předáno více jak 100 tisíc korun. Prodej knih přes webové stránky školy trvá nadále a z akce se stala tradiční každoroční adventní událost pro celou obec.

 

Veronika
14. 12. 2022
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…