Samet na škole

Současní žáci a studenti znají pád komunistického režimu v lepším případě jen z vyprávění, v horším si myslí, že to byla akce s cinkáním klíčů, něco, co souviselo s otevřením hranic anebo s koncem třicetileté války. Ve výuce není dost prostoru, aby se tento významný moment české a slovenské historie důkladně probral. Na základní škole 28. října v Turnově proto žákovský parlament uspořádal projektový den k oslavě demokracie v naší zemi.

První nápad vzešel od Post Bellum

Celý projekt odstartovala Sametové akademie, kterou pořádala organizace Post Bellum. V rámci ní se děti naučily, jak pořádat velkou akci pro celou školu. Zároveň při realizaci využily materiály z webu Jeden svět na školách. Přípravy trvaly asi jeden měsíc. Každý zástupce parlamentu informoval o projektu své spolužáky ve třídě a vymyslel s nimi, jakou formou k oslavám přispějí právě oni. Třídy sbíraly dobový materiál z roku 1989 na výrobu nástěnek a plakátů, chystaly si retro modely oblečení, trénovaly písně, které se tehdy poslouchaly, vyzdobily okna školy a připravily proslov, kterým celý projektový den vyvrcholil.

 

Taková malá demonstrace

Při příchodu do školy byli všichni ozdobeni trikolorou a éterem se nesly písničky z dob sametové revoluce. Dopoledne probíhaly besedy s učiteli a pamětníky listopadových událostí. Žáci vyráběli nástěnky a plakáty. Zlatým hřebem výzdoby školy byla Sametová zeď – prostor pro vzkazy, dojmy, vzpomínky a nápady. Děti zhlédly krátká videa o tom, jak se žilo v totalitě. Nechyběla ani demonstrace na školním hřišti, při které zazněl proslov, zvonilo se klíči a děti si zazpívaly českou hymnu.

Rok 1989 prožitý všemi smysly

Během celého dne využili vyučující metody prožitkové pedagogiky a vrátili se tak s dětmi zpátky do minulosti. Kdokoliv si mohl vyměnit bony a nakoupit v Tuzexu, na vlastní kůži zakusit nepohodlnost materiálů, ze kterých bylo vyrobeno tehdejší oblečení, a v jídelně ochutnat typický školní oběd osmdesátých let. Žáci se seznámili s událostmi moderních dějin a zjistili, jak moc sametová revoluce ovlivnila současnost. Členové parlamentu Adéla a Jonatán ve videu hodnotí celou akci slovy: „Díky svobodě máme život ve svých rukou.“ A to není málo!

Veronika
6. 12. 2022
Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Na půdě Senátu PČR letos už po jedenácté představíme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně…

Jaký by měl být prezident naší země?

Jaký by měl být prezident naší země?

Žákovský parlament 1. stupně ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti uspořádal mezi svými…