Samet na škole

Současní žáci a studenti znají pád komunistického režimu v lepším případě jen z vyprávění, v horším si myslí, že to byla akce s cinkáním klíčů, něco, co souviselo s otevřením hranic anebo s koncem třicetileté války. Ve výuce není dost prostoru, aby se tento významný moment české a slovenské historie důkladně probral. Na základní škole 28. října v Turnově proto žákovský parlament uspořádal projektový den k oslavě demokracie v naší zemi.

První nápad vzešel od Post Bellum

Celý projekt odstartovala Sametové akademie, kterou pořádala organizace Post Bellum. V rámci ní se děti naučily, jak pořádat velkou akci pro celou školu. Zároveň při realizaci využily materiály z webu Jeden svět na školách. Přípravy trvaly asi jeden měsíc. Každý zástupce parlamentu informoval o projektu své spolužáky ve třídě a vymyslel s nimi, jakou formou k oslavám přispějí právě oni. Třídy sbíraly dobový materiál z roku 1989 na výrobu nástěnek a plakátů, chystaly si retro modely oblečení, trénovaly písně, které se tehdy poslouchaly, vyzdobily okna školy a připravily proslov, kterým celý projektový den vyvrcholil.

 

Taková malá demonstrace

Při příchodu do školy byli všichni ozdobeni trikolorou a éterem se nesly písničky z dob sametové revoluce. Dopoledne probíhaly besedy s učiteli a pamětníky listopadových událostí. Žáci vyráběli nástěnky a plakáty. Zlatým hřebem výzdoby školy byla Sametová zeď – prostor pro vzkazy, dojmy, vzpomínky a nápady. Děti zhlédly krátká videa o tom, jak se žilo v totalitě. Nechyběla ani demonstrace na školním hřišti, při které zazněl proslov, zvonilo se klíči a děti si zazpívaly českou hymnu.

Rok 1989 prožitý všemi smysly

Během celého dne využili vyučující metody prožitkové pedagogiky a vrátili se tak s dětmi zpátky do minulosti. Kdokoliv si mohl vyměnit bony a nakoupit v Tuzexu, na vlastní kůži zakusit nepohodlnost materiálů, ze kterých bylo vyrobeno tehdejší oblečení, a v jídelně ochutnat typický školní oběd osmdesátých let. Žáci se seznámili s událostmi moderních dějin a zjistili, jak moc sametová revoluce ovlivnila současnost. Členové parlamentu Adéla a Jonatán ve videu hodnotí celou akci slovy: „Díky svobodě máme život ve svých rukou.“ A to není málo!

Veronika
6. 12. 2022
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…