Děti přeměnily podchod v podmořský svět

Na začátku všeho byl jeden nevzhledný podchod, kterým každý den chodí děti a jejich rodiče do školy, ale také návštěvníci do blízkého zdravotnického zařízení. Členové žákovského parlamentu ze základní školy Pošepného náměstí v Praze se rozhodli, že podchod vymalují. Projekt byl na světě. Děti se do něho vrhly se vším, co uměly, a zbytek se učily za pochodu nejen v podchodu.

Podpora celé školy

Skvělým startem celého projektu bylo, že s nápadem souhlasili spolužáci, učitelé i vedení školy. Přípravné práce se neobešly bez setkání dětí se zástupci úřadu městské části Prahy 11, na kterých se probíral celkový záměr žáků včetně finančního rozpočtu, průzkumu veřejnosti a dalších organizačních záležitostí. Žáci svým nadšením a promyšleným plánem přesvědčili zastupitele, že se o celou akci, včetně výmalby podchodu, zvládnou postarat sami.

Všichni o všem ví

Následovala fáze výběru nejvhodnějšího návrhu. O tu se postarali spolužáci ze školy. Parlament ze všech sebraných nápadů nakonec vybral motiv podmořského světa, ve kterém každá třída má svou vlastní rybičku. Celý proces žáci propagovali na facebookovém profilu, takže i široká veřejnost mohla sledovat jejich postupné kroky a vyjadřovat se k nim.

Průnik do komerční sféry

Tím to ale nekončilo. Parlamenťáci se po schůzce se zastupiteli a vedením školy rozhodli se svým projektem oslovit firmu T-Mobile, která jim nabídla, že mohou využít jejich plně vybavené podcastové studio, konferenční prostory, veškerou kamerovou a zvukovou techniku včetně obsluhy k vytvoření podcastu a videa. Skvělá lekce fundraisingu v reálném životě.

Projekt se dostal až do Senátu

Žáci svůj úspěšný projekt prezentovali také v rámci akce „Co dělají školy pro demokracii?“, kterou každoročně na půdě Senátu PČR pořádá organizace Centrum pro demokratické učení, o.p.s. Senátor Marek Hilšer ocenil, že se děti nebály vystoupit mimo budovu školy, vymyslely projekt, který je prospěšný široké veřejnosti, dokázaly ho obhájit před zastupiteli městské části, při komunikaci hojně využívaly sociální sítě a zapojily všechny své spolužáky ve škole.

Jak to vnímali sami aktéři?

„Jsme rádi, že se nám podařilo vytvořit něco, co nejen přesahuje zdi naší školy a přispělo k její prezentaci, ale také slouží veřejnosti. Tento projekt je ojedinělý i tím, že jsme byli nejen iniciátory a realizátory samotného nápadu, ale byli jsme přímými účastníky kompletního přípravného procesu,“ dodávají zástupci žákovského parlamentu.

Veronika
14. 09. 2022
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…