Stali jsme se členy Sítě k ochraně demokracie. Pojďte ji chránit s námi!

Stali jsme se členy Sítě k ochraně demokracie. Pojďte ji chránit s námi!

Přidali jsme se mezi desítky firem a neziskových organizací, které se chtějí podílet na ochraně demokratických hodnot. Zní to vznešeně, ale je to vlastně úplně praktická věc. V Síti k ochraně demokracie je několik expertních skupin, které průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokratické principy našeho státu. Pokud se taková hrozba objeví, informaci o ní dostanou všichni členové Sítě a ti pak mohou dál informovat veřejnost na svých kanálech. A tím zajistit včasnou reakci občanské společnosti. Na hrozbu může zároveň upozornit také jakýkoliv člen Sítě.

Demokratické zřízení a právní stát je základní předpoklad, na kterém stojí naše úsilí. My v CEDU máme velkou vášeň hlavně pro demokratické hodnoty a principy, které více než 10 let ve školách rozvíjíme. Občanské vzdělávání v našem pojetí stojí hlavně na práci s prožitkem (ne si o demokracii povídat, ale zažívat ji) a na práci se skupinovou dynamikou (není důležité, aby se pár dětí rozvíjelo do maxima svého potenciálu, ale aby každý žák mohl ve škole zažívat takové procesy a principy, aby se každý mohl rozvíjet v bezpečném prostředí a být co nejvíce sám sebou). Naší prioritou je proto vzdělávání. Považujeme však za svou povinnost pečovat o demokratické hodnoty i z pozice hrozeb, které hlídá Síť na ochranu demokracie, a proto jsme se stali součástí této sítě,” dodává ředitel organizace Tomáš Hazlbauer.

Na život ve svobodné a demokratické zemi jsme si už zvykli, přitom to není samozřejmost. O demokracii je potřeba pečovat a chránit ji, aby tady zůstala i pro další generace. Pokud se na tom také chcete podílet, přidejte se na:  https://www.ochranademokracie.cz.

Veronika
1. 02. 2022
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…