TOP 10 projektů v rámci akce “Co dělají školy pro demokracii?”

Na půdě Senátu PČR už několik let představujeme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou zajímavé i pro ostatní školy. Součástí programu je vyhlášení nejinspirativnějšího projektu žákovského parlamentu roku. Cílem je rozšířit myšlenku občanského vzdělávání na základních a středních školách, ukázat dětem, jak přijímat odpovědnost a aktivně ovlivňovat své prostředí.

Akce je určena všem základním i středním školám, které mají žákovský parlament a dlouhodobě usilují o posilování participace dětí na životě školy a zároveň jejich parlament uspořádal v uplynulých dvou letech navzdory nepříznivým hygienickým podmínkám nějakou pěknou akci, o kterou se chce podělit s ostatními.

Ze zaslaných přihlášek naše komise složená z členů týmu CEDU vybrala TOP 10 projektů. Parlamenťáci mají nyní čas do března na natočení krátkého videa, které vám představíme na našem webu. Zapojit se do této akce bude moct každý zájemce v rámci on-line hlasování. Samotné prezentace projektu budou probíhat 1. dubna 2022 v Senátu před porotou a hosty.

Projekty, na které se v letošním ročníku můžete těšit
 • ZŠ Masarova, Brno: Lockdown nelockdown – bzučíme dál
  Žákovský parlament zůstal v kontaktu se spolužáky i během uzavření škol.
 • ZŠ Novolíšeňská 10, Brno: Sbírka hraček do dětské nemocnice v Brně
  Děti se vzdaly svých plyšáků a darovaly je dětem v nemocnici.
 • ZŠ Březnice: Pojď s námi rozjezdit Březnici
  Motivace spoluobčanů k pohybu po městě i mimo něj.
 • ZŠ a MŠ Byšice: Senioři, pojďme ven!
  Navázání vztahů s místními seniory a jejich podpora v pohybu.
 • ZŠ Dolní Žandov: Starým věcem nový život – radost dětem s handicapem
  Každá stará, pro někoho nepotřebná věc, může najít nové uplatnění a ještě pomoct.
 • ZŠ a MŠ Chýně: Perníkové srdce
  Dárek od srdce a podpora zdravotních klaunů.
 • ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova, Praha 12: Mráčkovský padlet
  Přenesení neformálních školních interakcí do on-line prostoru v době uzavření škol.
 • ZŠ Pošepného, Praha 4: Podmořský svět na Jižním Městě
  Zkrášlení prostředí v bezprostředním okolí školy.
 • ZŠ U Vršovického nádraží, Praha 10: Halloween
  Celoškolní party s bohatým programem pro všechny děti.
 • ZŠ 28. října Turnov: “Samet” na škole
  Oslava demokracie a svobody v rámci celoškolní akce.

 

Veronika
17. 01. 2022
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…