Začínám ředitelovat

Na jaře otevíráme seminář pro začínající ředitele základních, středních i uměleckých škol. Zbývá posledních pár míst. Pokud jste se v této nové pozici ocitli, neváhejte se přihlásit! 

Na startu v nové pozici

Nejprve to rozhodnutí – stát se ředitelem školy a proměnit ji k lepšímu. Pak příprava na výběrové řízení – tvorba koncepce a vize, snaha zaujmout členy komise a hlavně zřizovatele. Následně jmenování do funkce a velká radost z úspěchu. Ale co pak? Pak nový ředitel dostane klíče od budovy a jde se na to. Většina ředitelů však zpětně první roky ve funkci popisují jako ty nejnáročnější…

Těžké začátky

Někteří noví ředitelé se do funkce dostávají po předchozí ředitelské zkušenosti, někteří již vykonávali funkci zástupce ředitele, jiní učili a mají hotové funkční studium. Někteří odvážlivci se do nové role pustí, aniž by měli jakoukoliv předchozí zkušenost s vedením školy nebo alespoň teoretickou přípravu.

Ať tak či onak, začínající ředitel/ka musí hned zpočátku překonat těžké překážky. A je jedno, zda začínáte ředitelovat na „své“ škole, kde jste předtím učili, nebo přicházíte na novou školu. Prvně si potřebujete nastavit vztahy s novými či bývalými kolegy. Dále se potřebujete seznámit s řízením všech procesů a fungováním organizace. Třetí věcí je koncepční práce na tom, proč nový vedoucí pracovník přišel s chutí měnit věci kolem sebe.

Funkční studium začínajícího ředitele provede legislativními otázkami, hospodařením školy, řízením pedagogických procesů, základy managmentu. Šíře znalostí a dovedností, které si musí nový ředitel osvojit, je však značná a času není nazbyt. A vcelku přirozeně se většina začínajících ředitelů snaží vše rychle „doučit“.

Čím začít?

Zpočátku se snažíte vplout do zaběhaných procesů a vztahů, pochopit jejich nastavení, seznámit se s veškerým personálem. Chcete být řídícím pracovníkem, ale nemůžete během krátké doby pojmout všechny procesy, nechcete bez pochopení souvislostí měnit dlouho zaběhnuté pořádky, abyste si proti sobě nepoštvali nové kolegy nebo dokonce rodiče. Buď si postupně osvojujete základní manažerské dovednosti, nebo postupně vytváříte prostor pro to, abyste již nabyté mohli uplatnit.

Čas běží, vy se snažíte zorientovat v běžném provozu školy a zároveň myslíte na to, že byste měl být lídr, který vede lidi směrem k vizi, kterou máte v hlavě nebo jste ji dokonce obhájili v konkurzu. Přemýšlíte, jakým způsobem začít. Měsíce ubíhají, vy jste v jednom zápřahu, řešíte aktuální či naléhavou agendu a dlouhodobé cíle odsouváte v dál.

Podpora před nástupem nebo hned po něm

Nejde o to zopakovat si, co nabízí funkční studium – povídat si o všech zákonech, ve kterých se musíte orientovat. Jde o to od začátku hledat, jakým chcete být ředitelem. Autoři těchto řádků mají takovouto zkušenost za sebou (začínající ředitel) anebo na této cestě ředitele škol provází (spolupráce nejen se začínajícími řediteli). Rozhodli jsme se proto postavit třídenní kurz pro všechny, kdo půjdou do konkurzu nebo jsou v prvních letech svého ředitelování. Pomůžeme Vám rozlišit, na co nezapomenout jako manažer, na co nezapomenout jako lídr. Pomůžeme Vám se v roli ředitele cítit pevně, pomůžeme Vám určit si priority.

Více informací a možnost se přihlásit najdete zde.

Těší se na vás lektoři a autoři tohoto článku:

Tomáš Hazlbauer

ředitel CEDU – Centra pro demokratické učení, o. p. s.

těží ze zkušeností se řízením vlastní organizace a spolupráce s řediteli škol o tvorbě vizí, strategických plánů, středního managementu…

Jaroslav Novák

ředitel MŠ a ZŠ Chýně

6. rokem ředitelem školy s vlastní zkušeností se začínáním.

 

 

 

Veronika
10. 01. 2022
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…