Jak to chodí ve školním parlamentu ve Velké Británii?

Tento rozhovor je netradiční oproti všem předešlým, které jsme vedli s učiteli nebo řediteli škol. Tentokrát jsme pár otázek položili Tomášovi Stiborovi, desetiletému zástupci své třídy ve školním parlamentu na základní škole Sidmouth Primary School ve městě Hull ve Velké Británii

Jak často máte se svým školním parlamentem schůzky a jak dlouho trvají?

Schůzky máme pravidelně každé pondělí během vyučování a trvají 25 minut.

Jak se člověk stane členem parlamentu? Zvolí ho třída nebo se sám přihlásí?

Přihlásí se sám, že má zájem, a pak si vytvoří volební program. Třída si zvolí, koho chce. Já jsem získal 7 hlasů a celkem jsme byli 4 kandidáti. Ve svém volební programu jsem chtěl, aby děti neměly na pití plastové láhve, ale raději kovové a aby se zajímaly více o životní prostředí.

Jaký projekt tvůj školní parlament řeší nyní?

Řešíme nejvíce klimatické změny, chceme pomoct životnímu prostředí. Chceme vysázet nové stromy u záhonků ve škole.

A  26. 11. se budeme účastnit akce, na kterou přijedou děti z Afriky, z Freetown, hlavního města Sierry Leone. Také dělají zasedání a my jsme jejich partnerská škola a chceme si to společně užít. Budou tam zástupci všech škol z našeho města a budeme to mít v obchodním centru. Budeme tam mít i bufet. Z každé školy jsou na tuto akci vyslány jen dvě děti, já jsem jedním z nich.

Co tě v parlamentu nejvíce baví a co naopak nejméně?

Baví mě, že když máme zasedání, tak se ostatní děti učí a já se nemusím učit. Líbí se mi, že je nás tam je jen pár. Nejméně mě baví, když jsou zasedání moc dlouhý.

Jak se na parlament dívají tvoji spolužáci? Jsou rádi, že na škole je?

Berou ho vážně a jsou rádi, že ve škole parlament je. Dávají mi nápady, o čem tam mám mluvit. Třeba chtějí stejně jako já, aby naše škola byla ještě víc ekologická.

Na vysvětlenou…

Pár slov o tom, co to je International Pupil Council.  Je skupina školních zastupitelů z různých škol ve městě Hull, kde je celkem 23 škol a jejich partnerskou školou je škola ve Freetownu v Sierra Leone. Tato skupina dává žákům příležitost, aby si navzájem pomáhali. Skrze ni navazují nová přátelství. Schází se společně dvakrát ročně na dvě hodiny, pokaždé v jiné škole. Žáci diskutují o nápadech na společné projekty. Nedávno děti shromažďovaly finanční prostředky, aby pomohly africkým přátelům přežít krizi související s onemocněním Ebola. Finanční prostředky byly použity na nákup kbelíků a čisticích souprav na úpravu pitné vody. Navíc děti připravili pro své kamarády dárky a psací potřeby.

Veronika
22. 11. 2021
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…