Je po volbách. Co dál?

Na některých základních a středních školách proběhly v září či říjnu volby do žákovských parlamentů. Složení parlamentu je jasné, ale co dál? Ještě před tím, než se členové parlamentů vrhnou do práce a realizace projektů, je dobré jejich členství potvrdit také smluvně.

Žákovský parlament není osamoceným ostrovem úzké skupinky dětí. Naopak by měl být jádrem dění.  Měl by svou činností motivovat co nejvíce lidí ve škole, aby se začali o prostředí, ve kterém tráví značnou část dne, vážně zajímat a zapojili se do jeho proměny. Uzavírání neformálních smluv zvyšuje prestiž u spolužáků a ostatních učitelů a zároveň může podpořit různé skupiny ve škole k touze podílet se na aktivitách parlamentu.

Jaké smlouvy se uzavírají

Neformální smlouvy se uzavírají mezi různými osobami, které se podílejí na činnosti parlamentu. Současně pomáhají definovat role a pravomoci všech zainteresovaných osob. Doporučuje se uzavřít smlouvu mezi koordinátorem žákovského parlamentu a vedením školy, smlouvu mezi členem parlamentu a školou a dále smlouvu mezi parlamenťákem a jeho třídou. Obě strany dohody by se měly zavázat ke spolupráci a k maximální možné podpoře. Čím konkrétněji se do smlouvy podaří zachytit jednotlivé závazky či pravidla, tím lépe pro všechny. Smlouvy nejen zvyšují prestiž parlamentu, ale především nutí obě strany se nad ním zamyslet a předvídat tak situace, které mohou nastat.

Domluvte se předem

Zvláště mezi koordinátorem a vedením má písemná smlouva větší váhu než pouhá ústní dohoda. Koordinátoři si navíc mohou při uzavírání smlouvy dohodnout s vedením podmínky, za kterých jsou ochotni svou zodpovědnou a časově náročnou roli vykonávat.
Ve smlouvě mezi členy parlamentu a školou by měla být stvrzena právoplatnost demokratických voleb a závazek vedení školy k aktivní podpoře členů parlamentu, kteří se podepíšou pod svá práva a povinnosti. Obdobně smlouva mezi zástupcem a jeho třídou slouží nejen k posílení vážnosti žákovského parlamentu, ale i k pojmenování a stvrzení vzájemných závazků. Parlamenťák se zavazuje, že bude předkládat požadavky třídy na zasedání parlamentu, informovat svou třídu o tom, co se na zasedání dělo a pravidelně docházet na zasedání. Naopak třída se zavazuje aktivně podporovat svého zástupce tím, že na požádání bude pracovat na projektech, bude svému zástupci předkládat své návrhy a podněty a naslouchat mu při prezentaci činnosti parlamentu. Taková smlouva by měla být podepsaná všemi žáky třídy. Konkrétní vzory smluv najdete zde.

Podpisy smluv s novými parlamenťáky lze pojmout také jako celoškolní akci. Ve velkém stylu před svými spolužáky a vedením školy stvrdili své členství v žákovském parlamentu žáci na základní škole v Chýni. Zároveň od ředitele školy obdrželi jmenovací dekret. Vyplatí se tomuto aktu věnovat dostatečnou důležitost a pozornost. Je pravděpodobné, že stejně tak bude pak dětmi a učiteli vnímán celý žákovský parlament.

Veronika
7. 10. 2021
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…