Setkávání duší povoleno!

Může se zdát, že v téhle době boje s nevyzpytatelnou nemocí, musí jít všechno ostatní stranou. Vzdělávání, kultura, mimo školní aktivity. Opak je ale pravdou. Právě tohle všechno je potřeba si nyní, ať už v jakékoliv formě, zachovat. Některé žákovské parlamenty to pochopily a ve své činnosti neustaly.

Pandemie sice zamezila setkávání našich tělesných schránek, nezamezila ale setkávání duší a myslí. Virtuálních prostředí, která to umožňují, existuje spousta a školy některé z nich využívají i pro výuku. Místo na vylepšování prostředí školy se nyní žáci zaměřují na vylepšování distanční výuky a práce s počítačem. Změnit se musel výběr projektů, kterými se děti zabývají, i forma jejich provedení. Ovšem to podstatné zůstává. Děti se učí přijímat odpovědnost a aktivně ovlivňovat prostředí, ve kterém se pohybují.

Oproti klasickému zasedání parlamentu se nyní zjednodušilo předávání informací z parlamentu do jednotlivých tříd. Kdokoli, se může na zasedání připojit. Vzniká digitální zápis, který je jednodušší předat dál. Některé parlamenty mají své YouTube kanály, facebookové stránky nebo virtuální nástěnky přístupné celé škole. Další nespornou výhodou je setkávání s jinými parlamenty z jakéhokoliv města a vymýšlení společných projektů.

Koordinátorka parlamentu ze základní školy TGM v Blatné Ludmila Růžičková k tomu dodává: „Na společných cílech a hodnotách, které chceme s dětmi v žákovském parlamentu rozvíjet, se ani v této době nic nezměnilo. Možná nám z parlamentu odpadnou ti, kteří tam chodili jen proto, že pro ně nebylo místo v ranní družině. Možná naopak získáme další členy, kteří se v online prostředí budou cítit jistější. Rozhodně nám nic nebrání být společným hlasem celé školy. Teď, víc než kdy jindy, mají členové parlamentu zodpovědnost za přenos informací do tříd. Navíc některé věci jsou online dokonce mnohem jednodušší, například pozvat si na schůzku zajímavého hosta nebo třeba bývalého parlamenťáka.“

Stejně tak na základní škole v Chýni se nevzdávají a své tradiční projekty jako Talentovou show a Zvířecí den vytvořili parlamenťáci online. „Děláme projekty podobně jako za normálního režimu. Vlastně mi to přijde ještě důležitější, než když jsme chodili do školy. Děti z parlamentu mají prostor udělat něco pro ostatní a mají možnost se realizovat v jiné oblasti než jen ve výuce. Daří se nám dělat různým lidem radost. Samozřejmě všechno trvá déle, protože domluva přes obrazovky je těžší. Na druhou stranu to přineslo nové podněty k přemýšlení o akcích, které děláme. I v online prostředí se učíme dodržovat pravidla komunikace, prezentovat své myšlenky, neskákat si do řeči, respektovat názory ostatních. “ Hodnotí situaci zástupkyně školy Leona Vyvialová.

Pokud máte parlament, který jste v době nouzového stavu zaparkovali, neváhejte s ním zase vyrazit do světa. Nápady, co může všechno dělat, najdete například na facebookovém profilu Centra pro demokratické učení. Nezapomínejte, že když je světlo v nedohledu, můžete rozsvítit sami sebe!

 

 

Veronika
29. 04. 2021
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…