Sám nejsi nic, posádka je víc!

Se základní školou Za Alejí z Uherského hradiště spolupracuje naše organizace již řadu let. Na škole vznikl skvěle fungující parlament pro vedením 4 koordinátorů a koordinátorek. Jednou z nich je paní učitelka Dana Šimíková. V rozhovoru se dozvíte, jak pracují s parlamentem v covidové době a co škola musí mít, aby v ní vznikl funkční a skvělý parlament.

Jak se vede vašemu parlamentu v této covidové době? Scházíte se?

Věřím, že našemu parlamentu se vede v této době dobře. Teda abych to vysvětlila, my jsme se sešli jednou v září, kdy jsme si naplánovali, co budeme v tomto školním roce dělat a jak si to užijeme i za ten rok minulý. Většina našeho programu se odvíjela od projektu Erasmus +, takže naše plány rychle vzaly za své. A jak jsme se naučili kdysi od vás „Sám nejsi nic, posádka je víc“, tak v tomto duchu jedeme stále. V současné chvíli máme ve škole celkem 26 parlamentů a z každého třídního učitele jsme udělali koordinátora. Naši posádku jsme tak rozpustili do všech tříd, které se pravidelně každý den ráno potkávají a věnují se svým projektům, akcím, aktivitám a vzájemné podpoře. A naši parlamenťáci jsou se svými zkušenostmi podporou každému třídnímu učiteli.

Zjistila si po dobu lockdownu o svém parlamentu něco, co jsi předtím netušila?

Parlamenťáci zůstávají stále hybnou silou školy, i když se momentálně formálně nesetkáváme.

Je nebo bylo pro tebe jakožto koordinátorku parlamentu těžké předávat dětem odpovědnost? Pokud ano, proč?

Teď už není, ale ze začátku jsem parlamenťákům „na tajňačku“ popravovala i nástěnku, protože to nebylo podle mých představ (moc křivé, nepřehledné, co tomu řeknou ostatní kolegové :-)). Nicméně to parlamenťáci většinou poznali a předělali si ji zase podle svého.

Jak vybíráte projekty, kterým se parlament bude věnovat?

Na konci školního roku, případně na začátku nového sbíráme náměty na projekty prostřednictvím našich zástupců z každé třídy. Všechny nápady se nám tak sejdou v parlamentu. Pak následuje taková „burza nápadů“, kdy zástupci jednotlivých tříd se snaží prosadit jejich třídní návrhy. Snažíme se projekty vybírat tak, aby v nich bylo zahrnuto co nejméně soutěživosti a co nejvíce spolupráce. Ze všech těchto podnětů se vybere zhruba deset projektů, o kterých pak hlasuje celá škola. Teď už dva roky připravujeme Mezinárodní dny, tak uvidíme, kdy je zrealizujeme.

Jaké akce mají děti nejraději a chtějí se k nim vracet?

Právě ty projekty, které děti mají nejraději, už v parlamentu příliš neorganizujeme :-). Převážně to byly nejrůznější tematické dny – barevné týdny, pyžamový den, retro den. To už si jsou schopni zorganizovat parlamenťáci společně s třídními učiteli sami, případně v nižších ročnících vypomůžou parlamenťáci s organizací.

Před pár lety jste v rámci akce “Co dělají školy pro demokracii?” získali titul nejinspirativnější projekt žákovského parlamentu se svým projektem Afrika. Jak pokračuje adopce na dálku?

Na tu dobu velmi ráda vzpomínám, plná škola, africké bubny se ozývaly společně s dupotem bosých nohou ze všech tříd, nedočkavé pohledy dětí, spousta radosti, smíchu… A pojďme zpět, s adopcí na dálku to od loňského jara nevypadalo příliš optimisticky. Neměli jsme prostředky k financování adopce. Nekonala se Zahradní slavnost, vánoční jarmark, sběr papíru byl také pouze v omezené míře. V tomto nám vypomohli učitelé a žáci naší školy, uspořádala se sbírka mezi učiteli, poté přispívaly i děti ve třídách, přinesly dvacetikorunu z pokladničky, vyráběly náramky, prodávaly náramky za symbolickou cenu… Finanční částku potřebnou pro zaplacení adopce jsme dali dohromady. Další roky prozatím vyřešené nemáme.

Co podle Tvého názoru škola musí mít, aby mohla mít funkční, dobře šlapající žákovský parlament?

Kde je vůle, tam je cesta. Vůle na straně koordinátorů, vedení školy, dětí, kolegů. Když škola věří v to, že parlament je podporou pro budování dobrých vztahů, a nejen dobrou značkou či splněním „něčího, nějakého“ požadavku, jde to všude.

Podařilo se vám navázat dlouhodobější spolupráci s žákovským parlamentem jiné školy? V čem vidíte přínosy takové spolupráce?

Dlouhodobě jsme nějakou intenzivní spolupráci nenavázali s žádným parlamentem. Čas od času se s některými parlamenty navštěvujeme Staré Město, Otrokovice, Hluk, Sychrov, Dolní Benešov pro některé z nich jsme organizovali „startovací dny“ parlamentu. Naši parlamenťáci nachystali dopolední program pro žáky celé školy, aby je seznámili s tím, co je to žákovský parlament a co se v něm děje.

V současné době spolupracujeme s parlamenty našich partnerských škol v rámci projektu Erasmus +.

Za každou spolupráci jsme rádi, vždy je dobré mít kam vyjet pro inspiraci, podporu, povzbuzení a porozhlédnout se, jak parlamenty pracují jinde.

Jsi koordinátorkou žákovského parlamentu řadu let. Co ti pomáhá k tomu, abys v této funkci nevyhořela?

Třeba už to mám za sebou, vlastně ani nevím, protože my jsme ve škole za normální situace čtyři koordinátoři, takže pokud jeden z nás začíná doutnat, tak zažehne ten druhý.

Veronika
10. 03. 2021
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…