Ze společnosti se ztrácí demokratické hodnoty

Ze společnosti se ztrácí demokratické hodnoty

Ředitelka fakultní základní školy České Mládeže v Ústí nad Labem Petra Holasová navázala spolupráci s naší organizací před mnoha lety. Ve své vedoucí pozici vždy propagovala občanské vzdělávání a podporuje žákovský parlament. Její škola funguje jako konzultační centrum pro Ústecký kraj. V rozhovoru, který vedla Veronika Pevná, se dozvíte, proč má pocit, že se ze společnosti ztrácí demokratické hodnoty a co ona dělá proto, aby to tak nebylo. 

Vaše škola má už 13 let žákovský parlament. Změnilo se za ta léta jeho vnímání žáky nebo učiteli. Jak?

Založili jsme parlament bez jasné představy a vize a podle toho práce parlamentu zpočátku vypadala. Nudné schůzky s poměrně malou účastí, opakující se témata a velká nedůvěra učitelů, kteří parlament vnímali jako něco nepřátelského, něco co dá dětem do rukou nástroj pro boj s nepohodlnými požadavky učitelů.

Pak jsme se zapojili do projektu CEDU a dali se na dlouhou cestu změny. Školení učitelů, školení koordinátorů, školení ředitelky školy, volby do parlamentu, kompetence parlamentu, práva a povinnosti členů parlamentu, plánování a realizace projektů, změny ve škole podle přání žáků, postupné přijímání parlamentu učiteli. Původně největší odpůrkyně parlamentu s ním  začala před pár lety spolupracovat a podařil se zázrak.

V čem vidíte hlavní přínos žákovského parlamentu pro školu a v čem pro jeho žáky?

Přínos parlamentu má více vrstev. Já si osobně nejvíce vážím toho, kvůli čemu jsem do projektu šla a to je vliv na pozitivní klima školy, přátelský vztah mezi dětmi napříč ročníky.

Jakým způsobem podporujete žákovský parlament z pozice vedení školy?

Snažím se, aby mě vnímali jako člověka, kterému na parlamentu opravdu záleží, účastním se inaugurace, poskytuji finance na webové stránky i aktivity parlamentu, na školní parlament jsem napsala již dva mezinárodní projekty a tak sdílíme své zkušenosti s partnery z různých evropských zemí.

Myslíte si, že je důležité, aby občanské vzdělávání bylo součástí strategie a vize školy? Pokud ano, proč?

Domnívám se, že doba je ve stavu, kdy nám nenápadně mizí demokracie, ztrácí se demokratické hodnoty, politici nectí etické, morální zásady, které byly ještě před pár lety samozřejmostí. Dobrá škola si toto uvědomuje a své žáky v duchu demokratické kultury vychovává. Jedním z významných nástrojů je žákovský parlament.

Jakou akci pořádanou parlamentem máte nejraději?

Koncerty pro žáky a rodiče, sbírku pro zvířecí útulek.

Jste konzultačním centrem Škola pro demokracii už několik let. Udržujete pravidelný kontakt s jinými žákovskými parlamenty z ostatních škol ve vašem okolí?

Udržujeme kontakt s parlamenty našich projektových partnerů z EU. V rámci okresu jsme plánovali setkání na rok 2020, získali jsme i peníze z MAS, ale kvůli kovidu se setkání neuskutečnilo.

Jak průběžně pracujete se svým pedagogickým sborem? Využíváte ve své škole kolegiální poradenství?

Scházíme se formálně i neformálně. Každý rok jezdíme na dvoudenní výjezd, kde absolvujeme vybrané školení. Je to událost, které se účastní všichni pedagogové a má úžasný vliv na atmosféru kolektivu.

Podle jakých kritérií si myslíte, že se rozhodují rodiče, do jaké školy pošlou své děti?

Důležitá je pověst, kladná hodnocení sousedů a známých. Pro děti i rodiče je nejdůležitější přátelské, partnerské klima školy, kolektivy dětí, které se na sebe navzájem těší, laskaví učitelé s přirozenou autoritou a pozitivní myslí.

Co Vy sama vnímáte jako stěžejní opěrné body, na kterých by mělo být postavené kvalitní základní vzdělávání?

Středobod všeho je dobrý učitel, vše ostatní se dá zařídit. Bohužel ti nejlepší většinou na pedagogické fakulty nenastupují. Učitel důsledný, laskavý, veselý, herec, tvořivec, člověk hravý, velkorysý, vzdělaný.

 

Veronika
28. 01. 2021
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…