Velké srdce

Velké srdce

Propojit komunitu školy a obce při jedné společné akci je velká věc. Parťáci, členové žákovského parlamentu v Chýni, se do této akce pustili s chutí a nasazením a podařilo se jim získat peníze pro Zdravotní klauny.

Počáteční nezdar neodradí

Žáci se rozhodli, že do svého projektu zapojí seniory z místního spolku a přizvali je ke společnému pečení perníčků, které se měly s pomocí rodičů prodávat na obecních vánočních trzích. Vše proběhlo podle daného scénáře, až na to, že na návštěvě Domova pro seniory se jeho obyvatelé vyjádřili, že už je jim osmdesát, že oni nikde nic péct nechtějí a nebudou, ať dětem pomohou rodiče. Tedy cíl udělat radost seniorům společným zážitkem tvorby perníčků se nezdařil. A tak děti oslovily své rodiče a společně s nimi napekly ve školní kuchyňce perníčky.

Projekty založené na sociálním cítění, otevírání školy veřejnosti a rodičům jsou pro žáky velkým přínosem. Uvědomí si, že vedle svých zdravých spolužáků jsou také děti, které musí dlouhodobě ležet v nemocnici. Oceňujeme, že se žáci nenechali odradit prvním nezdarem a našli jiné řešení, jak celý projekt dotáhnout do zdárného konce.

Kdo tomu velí?  

Celý projekt řídil charitativní výbor žákovského parlamentu. Domluvil setkání na schůzi seniorů, udělal pozvánky na společné pečení s rodiči. Děti pomáhaly při pečení, prodávaly na obecních trzích. Našly si na webu kontakty a pozvaly zástupce Zdravotních klaunů do školy. Utržené peníze si schovaly u paní hospodářky, vše dotáhly do konce včetně vyúčtování a předání certifikátu. Odměnou jim bylo dojemné povídání Zdravotního klauna o tom, jak ty jejich vybraná částka ve výši 4200,- Kč nepřijde vniveč, ale rozesměje nemocné děti. Bylo to silné a dojemné pro všechny zúčastněné.

Veronika
17. 06. 2020
Od maminky chutná nejlépe

Od maminky chutná nejlépe

Jednu listopadovou neděli odpoledne se v kavárně komunitního centra uskutečnil už 6. ročník soutěže Od…

Jak to chodí ve školním parlamentu ve Velké Británii?

Jak to chodí ve školním parlamentu ve Velké Británii?

Tento rozhovor je netradiční oproti všem předešlým, které jsme vedli s učiteli nebo řediteli škol.…