Daruj knihu, daruj radost

Daruj knihu, daruj radost

Jak lépe oslavit měsíc knihy, než uspořádáním sbírky knih určených pro klienty Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích. Členové žákovského parlamentu základní školy Na Daliborce se rozhodili podpořit tyto lidi a překonat tak předsudky veřejnosti vůči nim.

Co vás napadne, když přespáváte ve škole?

Myšlenka sbírky vznikla na jednom z nočních přespávání parlamenťáků ve škole. Členové parlamentu si sami rozdělili role (tiskový mluvčí, fotograf, skladník, grafik…) a pustili se do příprav. Učitelé pomáhali s komunikací s ústavem. Děti vyrobily a vylepily plakátky s informacemi o sbírce po škole, ale i v obci a okolních vesnicích, shromažďovaly knížky ve svých třídách, sháněly krabice na převoz, třídily knížky podle žánrů, motivovaly ostatní spolužáky ke sbírce prostřednictvím školního časopisu, rozhlasu. Svým nadšením dokázaly strhnout i pedagogický sbor. Akci podpořili také zastupitelé města, kteří informovali veřejnost prostřednictvím sociálních sítích. Podařilo se nasbírat přes 500 knih různých žánrů.

Projekty tohoto typu učí děti spolupracovat, rozdělovat si úkoly, nést za ně zodpovědnost, uvědomovat si hodnotu zdraví a vzájemné pomoci. Žáci zažijí, že vlastním přičiněním mohou ovlivnit život několika lidí, a navíc zlepšit atmosféru ve městě.

Knihy spojují a propojují

Sbírka byla impulsem ke vzniku něčeho nového. Díky šikovným rukám údržbářů vznikla z odloženého nábytku knihovnička, která je umístěna v parku ústavu. Kolemjdoucí si tak mohou v parku knihy vypůjčit, posedět si s knihou na lavičce nebo třeba nějakou knihou přispět. A také mohou promluvit s klienty ústavu, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nepřijdou často do kontaktu s ostatními lidmi.  Děti se rozhodly, že klienty ústavu budou navštěvovat i nadále při pravidelných čtení, výtvarných dílnách, u příležitosti Velikonoc a Vánoc.

 

Veronika
10. 02. 2020
Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Na půdě Senátu PČR letos už po jedenácté představíme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně…

Jaký by měl být prezident naší země?

Jaký by měl být prezident naší země?

Žákovský parlament 1. stupně ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti uspořádal mezi svými…