Pohoda v domě seniorů

Pohoda v domě seniorů

Osamělí senioři na jedné straně a děti, které jim nerozumí na druhé straně. Tak to už neplatí v Bruntále díky aktivitě členů žákovského parlamentu ze základní školy Petrin, kteří se rozhodli, že se s obyvateli domova pro seniory Pohoda budou pravidelně setkávat.

Babičky se vrátily po mnoha letech do školy

Při prvním setkání pozvali žáci seniory do školy a připravili pro ně pohoštění a program na několik hodin. Během společně strávených hodin si také s klienty domova seniorů povídali o jejich životě, rodině, zájmech a vzpomínkách. Děti si vše pečlivě zaznamenávaly a tajně naskenovaly fotografie, které jim senioři přivezli ukázat. Z těchto fotografií vytvořily poté krásné vzpomínkové knihy.

Předání osobního dárku se uskutečnilo naopak v domově pro seniory. Členové parlamentu zorganizovali společné setkání a přinesli „své babičce“ dárek ve formě vyrobené foto knihy. Babičky naopak pro ně měly připravené drobné dárky, které také samy vyráběly. Vznikla tak nová přátelství prohlubovaná dalšími společnými akcemi ve formě koncertů, školních představení a rukodílných workshopů.

Formou mezigeneračního setkávání se už mnohé školy zabývaly, tento projekt byl přesto v lecčem nový. Především se děti soustředily na důchodce – vozíčkáře, kteří mají omezený přístup do většiny starších budov. S využitím plošin a pomoci žáků jim bylo umožněno se pohybovat ve všech prostorách školy, kterou někteří z nich navštěvovali jako studenti a po několika desítkách let si mohli svá školní léta znovu připomenout. Vytvořilo se tak originální prostředí pro vzpomínkové setkání s mladou generací.

S nápadem přišli členové parlamentu, kteří sami navrhli, jak bude setkávání probíhat. Při vymýšlení otázek pro seniory vytvořili menší pracovní skupiny.  Vymýšleli aktivity, připravili občerstvení i celý program. Navíc měli možnost promluvit s lidmi, kteří se o seniory starají a tím nahlédnout do běžného života klientů domova. Jejich nápadu si všiml také místní tisk. Více si můžete přečíst na stránkách školy.

Veronika
7. 02. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…