Jarmark pro dobrou věc

Jarmark pro dobrou věc

Někdy stačí opravdu málo, aby děti pochopily, že jejich činy mohou ovlivnit životy dalších lidí z okolí, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní. Žáci ze základní školy Mládeže ve Znojmě se rozhodli, že Den otevřených dveří školy spojí s charitativním jarmarkem.

Šicí stroj do chráněné dílny

Už při prvních zasedáních přemýšlejí členové žákovského parlamentu nad tím, jaké akce v průběhu školního roku uspořádají. Záleží čistě na nich a jejich spolužácích, do čeho vloží svou energii a čas. Parlamenťáci ze Znojma se rozhodli, že uspořádají školní jarmark a vybrané peníze věnují na nákup šicího stroje do chráněné dílny lidem s handicapem. Vyzvali své spolužáky ze školy, aby přinesli hračky, se kterými si už nehrají a prodávali je za symbolické ceny na jarmarku.

Žáci si ověřili, že tím, že se dokážou vzdát něčeho svého ve prospěch někoho jiného, jim přinese nemenší radost, než jakou to přinese obdarovanému. Podobné akce učí děti nebýt lhostejní k lidem kolem. Ukázali veřejnosti, že pomáhat není těžké, když to zvládnou i děti, stačí jen chtít.

Dva dobré skutky jednou ranou

Výtěžek z této akce byl 6000 korun a hračky, které nebyly prodány, byly darovány dětem v dětském domově. Děti měly radost a jarmark zase zopakují. Navíc svou akci v rámci obce medializovali a vyzvali občany, aby se nebáli uspořádat podobnou akci. Věcí, které už nepotřebujeme, se u každého doma najde spousta.

Veronika
6. 02. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…