Uklízíme, kde se dá

Uklízíme, kde se dá

Ochrana životního prostředí, tisíckrát skloňované téma všech deníků. A přitom stačí začít u sebe. Jak to vypadá, když děti od slov přejdou k činům? Žáci ze základní školy Zeleneč se vrhli do úklidu celé obce.

Chce to systém

Projekt navrhli žáci v návaznosti na celorepublikovou akci Ukliďme Česko. Území obce bylo rozděleno na 9 oblastí. Parlamenťáci na jednom ze svých pravidelných zasedání přidělili každému ročníku jednu oblast.  Jednotlivé třídy pak v týdenních intervalech, po dobu jednoho měsíce, uklízely svůj rajon. Sebraný odpad byl uložen na místo určené obcí a následně zlikvidován. Děti chtěly tímto projektem přivést ostatní spolužáky k zodpovědnému chování k životnímu prostředí.

U žáků se prohloubil vztah k životnímu prostředí. Děti se naučily spolupracovat s vedením obce a občané viděli, že děti mají o místo, ve kterém žijí, zájem.

Sečteno, podtrženo

Po měsíci se parlamenťáci opět sešli a rozebrali, co se povedlo více, co méně a co víceméně. Spokojení byli hlavně s celkovou organizací a dobrou informovaností všech, kteří se zapojili. Žáci si uvědomili, jak jejich okolí opravdu vypadá a jak je náročné oblast udržet bez odpadků. Také si vyzkoušeli jednat se zástupci obce o materiálním a technickém zabezpečení. Jediná změna, která je napadla, byla, že by bylo vhodné akci vzhledem k nepořádku opakovat alespoň 2 x za školní rok.

Veronika
6. 02. 2020
Podpora demokracie a revize vzdělávacího programu

Podpora demokracie a revize vzdělávacího programu

Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby byli mladí lidé ve škole co nejlépe vybavováni kompetencemi…

Děti věnovaly seniorům to nejcennější

Děti věnovaly seniorům to nejcennější

Vyhlášení nejinspirativnějšího žákovského projektu roku 2022 Na půdě Senátu rozhodla porota o tom, který z projektů…