Uklízíme, kde se dá

Uklízíme, kde se dá

Ochrana životního prostředí, tisíckrát skloňované téma všech deníků. A přitom stačí začít u sebe. Jak to vypadá, když děti od slov přejdou k činům? Žáci ze základní školy Zeleneč se vrhli do úklidu celé obce.

Chce to systém

Projekt navrhli žáci v návaznosti na celorepublikovou akci Ukliďme Česko. Území obce bylo rozděleno na 9 oblastí. Parlamenťáci na jednom ze svých pravidelných zasedání přidělili každému ročníku jednu oblast.  Jednotlivé třídy pak v týdenních intervalech, po dobu jednoho měsíce, uklízely svůj rajon. Sebraný odpad byl uložen na místo určené obcí a následně zlikvidován. Děti chtěly tímto projektem přivést ostatní spolužáky k zodpovědnému chování k životnímu prostředí.

U žáků se prohloubil vztah k životnímu prostředí. Děti se naučily spolupracovat s vedením obce a občané viděli, že děti mají o místo, ve kterém žijí, zájem.

Sečteno, podtrženo

Po měsíci se parlamenťáci opět sešli a rozebrali, co se povedlo více, co méně a co víceméně. Spokojení byli hlavně s celkovou organizací a dobrou informovaností všech, kteří se zapojili. Žáci si uvědomili, jak jejich okolí opravdu vypadá a jak je náročné oblast udržet bez odpadků. Také si vyzkoušeli jednat se zástupci obce o materiálním a technickém zabezpečení. Jediná změna, která je napadla, byla, že by bylo vhodné akci vzhledem k nepořádku opakovat alespoň 2 x za školní rok.

Veronika
6. 02. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…