Knihobudky ve škole

Knihobudky ve škole

Přáním většiny rodičů i učitelů je, aby děti více četli. Je to přáním i dětí? V základní škole Komenského v Pelhřimově se žákovský parlament pustil do projektu Knihobudek, protože sami zástupci parlamentu cítí, že ke zvýšení čtenářské chuti je třeba své spolužáky přeci jen trochu povzbudit.

Dej mi dláto, dej mi pilku, budu to mi za chvilinku

Celý projekt vznikl se záměrem, přivést děti ke knížkám a zvýšit jejich motivaci a chuť ke čtení. Parlamenťáci se rozhodli, že vyrobí dvě knihobudky a ty umístí ve škole na chodbě. Knihobudky vyráběli žáci školy ve spolupráci se studenty Středního odborného učiliště v Pelhřimově, kteří se učí v oboru „truhlář“. Takže vedle krásných výrobků děti navázaly vztahy se staršími studenty a vyzkoušely si, jaký je jejich obor.

Jakou knihu má rád pan ředitel?

V knihovničkách jsou knížky volně a bezplatně k zapůjčení či výměně. První poklad při slavnostním předání knihobudek dětem vložil sám pan ředitel, jednalo se o knihu Škola malého stromu od Forresta Cartera. Knihy si mohou děti půjčovat k posezení ve škole i doma, mohou do knihovničky přinést knížky, které doma vyřadí. Pokud čtenáře nějaká velmi zaujme, je možné si ji nechat a nahradit ji jinou. Parlamenťáci věří, že vzájemné sdílení literatury podpoří jejich spolužácích chuť si něco přečíst, rozvíjet svou fantazii, rozšiřovat slovní zásobu a vlastně i zlepšovat komunikaci mezi sebou samými.

A aby nezanikla funkce knihovniček ve víru školy a knihy se nepoztrácely a neničily, byli určeni čtyři správci z řad osmáků a sedmáků, kteří dbají na slušnou úroveň i zaplněnost.

Veronika
4. 02. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…