Poznáváme regiony

V základní škole Ivančická v Moravském Krumlově se žákovskému parlamentu před lety povedl celoškolní projekt Týden v cizích zemích, který byl zaměřený na multikulturní výchovu a poznávání života v jiných zemí. Tentokrát se zástupci školního parlamentu rozhodli přiblížit svým spolužákům zemi, ve které žijí.

My jsme Valaši, jedna rodina

V minulých letech se v týdnu věnovaném cizím zemím celá škola vybarvila v národních barvách vybrané země, patroni jednotlivých států připravili informační panely a artefakty přibližující život, obyvatele i kulturu jednotlivých krajin, o přestávkách zněla ze školního rozhlasu hudba a paní kuchařky připravily ve školní kuchyni typické jídlo dané země. Učitelé do svých hodin zařadili informace související s denním tématem. Jako doprovodná akce probíhala soutěž o nejlépe vybarvenou třídu a nejoriginálnější kostýmy dané země.

V následujícím roce se žáci zaměřili na vlastní zemi. Vylosovali pět regionů a opět se snažili svým spolužákům přiblížit zvyky, kulturu, přírodu, památky i obyvatele daného regionu zážitkovým způsobem. V regionu Valašsko a Beskydy nezapomněly děti připomenut osobnosti jako byl Tomáš Baťa a Emil Zátopek, ale také stále žijící herce, zpěváky a sportovce. Nechyběly kroje a ovečky. Ochutnávaly se frgály a jiné regionální dobroty. V regionu Vysočina žáci přiblížili ostatním památky UNESCO, ale také středisko sportu v Novém Městě na Moravě, ochutnával se salám Vysočina. Děti převlečené do kostýmů za sportovkyni Martinu Sáblíkovou nebo pracovníky Jaderné elektrárny Dukovany a uranového dolu, ale také za zvířata ze ZOO.

Region vína a lidové hudby, tedy Slovácko, představila svým spolužákům 6. třída. Přivítání ve slováckém nářečí a krojích bylo netradiční a všechny pobavilo. Nechyběl závěrečný kvíz a prohlídka typických předmětů. Region hlavního města Prahy představili žáci 7. třídy prostřednictvím prezentace o pražských památkách a pamětihodnostech. Nezapomněli na slavné historické či známé postavy: kněžnu Libuši, T. G. Masaryka, Karla IV. Zjevil se i Golem. 9. třída si vybrala region Šumava. Na přivítanou dostali žáci koláček, prezentace přiblížila dětem šumavskou přírodu, zvířata, osobnosti, typická jídla, sklářství, ale také sportovní dřevařskou soutěž nebo seriál Policie Modrava, který se na Šumavě natáčel. Nechyběl kvíz či letecké záběry Šumavy.

Učíme se zážitkem

Patroni jednotlivých regionů si pod vedením třídních učitelů připravili velkolepou výzdobu, kostýmy, výukový program s prezentací daného regionu, test znalostí, občas i něco na zub a celý den vše statečně předváděli svým spolužákům. Vyzkoušeli si, že povolání učitele není vůbec jednoduché a udržet pozornost posluchačů je někdy nad lidské síly. Do projektu se tradičně zapojila i školní jídelna a paní kuchařky dětem představily typickou českou kuchyni. Po celý týden probíhala také soutěž tříd, kde mohli žáci získávat body za kostýmy, rekvizity a také znalosti z daného regionu. Z každé třídy žák s nejvyšším bodovým ohodnocením získal certifikát Znalec českých regionů.

Děti tento netradiční způsoby výuky vítají a velmi aktivně se zapojují. Většina učitelů je ochotna přizpůsobit vyučování celoškolnímu projektu a vidí v nových didaktických metodách a formách smysl.

 

Veronika
29. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…