Slavíme s republikou

Stoleté výročí vzniku samostatného československého státu se slavilo po celé zemi. Pozadu nezůstaly ani školy. V základní škole v Zákupech se členové žákovského parlamentu rozhodli uspořádat hned několik věcí najednou.

Jsme RETRO

Žákovský parlament zorganizoval RETRO VÝSTAVU věcí, které používali lidé v předešlých sto letech. Výstava vznikla za velké podpory rodičů, učitelů a zaměstnanců školy, kteří do školy přinesli spoustu zajímavých předmětů. Výstavu měli možnost zhlédnout i obyvatelé Zákup při konání voleb do zastupitelstva města a také rodiče při konání třídních schůzek.

Besedy s pamětníkem

Ve všech ročnících druhého stupně se uskutečnily besedy s pamětníkem panem Jiřím Šimkem. Žáci se v průběhu tří besed dozvěděli mnoho příběhů a nových informací z období od 1. světové války do listopadu roku 1989. Získané vědomosti si pak mohli všichni žáci ověřit v soutěžním kvízu. Pět nejlepších získalo věcné ceny.

Den, který hrál třemi barvami

Parlamenťáci uspořádali den barev, kdy žáci a učitelé přišli oblečeni v národních barvách a společně v tělocvičně sestavili z vlastních těl státní vlajku. Akci umocnil společný zpěv státní hymny společně se školním pěveckým sborem.

Vedle těchto akcí probíhaly současně další, které si organizovali učitelé či jednotlivé třídy. Každopádně každé dítě dostalo možnost se během oslav dozvědět více na o České republice a její historii a pocítit tu pravou národní hrdost.

 

Veronika
29. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…