Světový den Červeného kříže

Světový den Červeného kříže

Na oslavu světového dne Červeného kříže se zástupci žákovského parlamentu ze základní školy Partyzánská v České Lípě rozhodili ukázat svým mladším spolužákům, že pomáhat není vždy tak těžké, a že nejzásadnější je být ochotný učinit první krok.

Hodnotné hodnoty

Organizace Červený kříž, která je symbolem naděje pro lidi postižené katastrofou, slaví svůj světový den 8. května.  Je to den narození zakladatele organizace Henriho Dunanta. Stojí na pilířích jako jsou nestrannost, humanita, nezávislost, jednota a světovost. Český červený kříž má na dvě desítky tisíc členů, dobrovolníků a zaměstnanců, kteří se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti různými projekty: osvětou dětí i dospělých v první pomoci, propagací bezplatného dárcovství krve i nejrůznějšími sociálními aktivitami.

Poskytnout první pomoc zvládne i prvňák

Zástupci žákovského parlamentu uspořádali pro své spolužáky akci, během které se pokusili prohloubit jejich znalosti v oblasti poskytování první pomoci. Připravili si pro mladší děti stanoviště, na kterých je seznamovali například s tím, jak se zachovat v případě mdloby, tonutí či dušení, jak zastavit krvácení z nosu a jak ošetřit zlomeninu nohy či ruky v přírodě. Pro lepší pochopení lidského těla ukázali svým spolužákům také model lidské kostry a připravili poznávačku jednotlivých částí kosterní soustavy. Vysvětlili, co vše a proč patří do vybavení autolékárničky. Po absolvování všech stanovišť každý dostal malou kartičku první pomoci, kterou může nosit při sobě a mít ji tak stále po ruce.

Veronika
29. 01. 2020
Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Na půdě Senátu PČR letos už po jedenácté představíme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně…

Jaký by měl být prezident naší země?

Jaký by měl být prezident naší země?

Žákovský parlament 1. stupně ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti uspořádal mezi svými…