Hledá se velikonoční zajíček

Dobré vztahy jsou základ toho, že se vám někam chce nebo nechce chodit a ve škole to platí obzvlášť. Členové žákovského parlamentu ze základní školy Šanov proto nejdříve vytvořili dotazník ohledně, který se týkal atmosféry ve třídách a ve škole. A výsledkem bylo, že vymysleli akci pro první stupeň, aby se děti navzájem lépe poznaly a skamarádily.

Hledání velikonočního zajíčka je honička

Několik schůzek před akcí si parlamenťáci rozdali úkoly a promysleli, jak bude celá akce koncipovaná, kolik stanovišť bude a co se na nich bude řešit. Diskuse proběhla také nad tím, jak rozdělit účastníky do sedmi stejně početných skupin.

Děti si samy všimly, že jejich spolužáci ve škole nejsou spokojení s atmosférou a vztahy mezi žáky. Rozhodly se s tím něco udělat. Uspořádaly akci, na kterou samy stačily.

Dlouhodobě plánovaná akce byla určená dětem prvního stupně. Na začátku se pořadatelé rozešli na svá stanoviště, kde měli připravené různé hádanky a úkoly. Účastníci si vylosovali barevné papírky, pomocí kterých se rozdělili do sedmi barevných skupinek po dvou etapách. Hon na velikonočního zajíčka a lov vajíček mohl začít. Jakmile skupinka získala všech sedm vajíček své barvy, vysloužila si sladkou odměnu. Všichni žáci byli velmi úspěšní, s velkým nadšením se zapojili a spolupracovali. Hlavní cíl stmelit a zlepšit vztahy mezi dětmi byl splněn.

Jednou akcí to nekončí! Žákovský parlament má v plánu podobné akce na zlepšování klimatu ve škole zařazovat během školního roku i nadále.

Veronika
28. 01. 2020
Nový ředitelský seminář

Nový ředitelský seminář

Čím vším je ředitel školy?  Ředitel školy často supluje hned několik rolí. Někdy je úředníkem,…

Děti přeměnily podchod v podmořský svět

Děti přeměnily podchod v podmořský svět

Na začátku všeho byl jeden nevzhledný podchod, kterým každý den chodí děti a jejich rodiče…