Hledá se velikonoční zajíček

Dobré vztahy jsou základ toho, že se vám někam chce nebo nechce chodit a ve škole to platí obzvlášť. Členové žákovského parlamentu ze základní školy Šanov proto nejdříve vytvořili dotazník ohledně, který se týkal atmosféry ve třídách a ve škole. A výsledkem bylo, že vymysleli akci pro první stupeň, aby se děti navzájem lépe poznaly a skamarádily.

Hledání velikonočního zajíčka je honička

Několik schůzek před akcí si parlamenťáci rozdali úkoly a promysleli, jak bude celá akce koncipovaná, kolik stanovišť bude a co se na nich bude řešit. Diskuse proběhla také nad tím, jak rozdělit účastníky do sedmi stejně početných skupin.

Děti si samy všimly, že jejich spolužáci ve škole nejsou spokojení s atmosférou a vztahy mezi žáky. Rozhodly se s tím něco udělat. Uspořádaly akci, na kterou samy stačily.

Dlouhodobě plánovaná akce byla určená dětem prvního stupně. Na začátku se pořadatelé rozešli na svá stanoviště, kde měli připravené různé hádanky a úkoly. Účastníci si vylosovali barevné papírky, pomocí kterých se rozdělili do sedmi barevných skupinek po dvou etapách. Hon na velikonočního zajíčka a lov vajíček mohl začít. Jakmile skupinka získala všech sedm vajíček své barvy, vysloužila si sladkou odměnu. Všichni žáci byli velmi úspěšní, s velkým nadšením se zapojili a spolupracovali. Hlavní cíl stmelit a zlepšit vztahy mezi dětmi byl splněn.

Jednou akcí to nekončí! Žákovský parlament má v plánu podobné akce na zlepšování klimatu ve škole zařazovat během školního roku i nadále.

Veronika
28. 01. 2020
Podpora demokracie a revize vzdělávacího programu

Podpora demokracie a revize vzdělávacího programu

Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby byli mladí lidé ve škole co nejlépe vybavováni kompetencemi…

Děti věnovaly seniorům to nejcennější

Děti věnovaly seniorům to nejcennější

Vyhlášení nejinspirativnějšího žákovského projektu roku 2022 Na půdě Senátu rozhodla porota o tom, který z projektů…