Maratón dobrých skutků

Maratón dobrých skutků

Když procházíte městem, často narazíte na místa, která vás svým vzhledem spíše odpuzují. Zástupci žáků ze základní školy TGM v Blatné vytipovali celkem šest oblastí, kde se pohybují děti, a přesto jsou tyto oblasti terčem vandalismu nebo místem, kde kolemjdoucí často odhazují nedopalky či lahve od alkoholu.

Maratóny nám jdou

Členové žákovského parlamentu dlouho připravovali akci, kterou by poděkovali Městu Blatná za vše, co se splnilo v rámci předešlého Maratónu splněných přání. Rozhodli se, že tentokrát svou pozornost upřou na kritická místa ve městě a budou se s nimi dlouhodobě starat. K těmto oblastem přidali ještě poslední sedmou oblast – Domov pro seniory. Důvodem nebyl nepořádek v okolí, ale to, že jsou partnery většiny žákovských projektů. Maratón pro Město Blatná je celoškolní projekt, jehož se v příštím školním roce budou účastnit všechny třídy. Ty se letos v červnu zavázaly, že budou dohlížet na vybranou oblast, která bude po dohodě s Městem Blatná označená cedulkou s logem školy a textem, který, jak doufáme, přiměje kolemjdoucí odhodit své nedopalky místo na zem do koše.

Dlouhodobá spolupráce se starostkou obce a přesah do komunitního života. Zkušený žákovský parlament vede děti k občanství v tom pravém slova smyslu se zájem o veřejný život a touhou se na něm aktivně podílet.

Deset kroků k čistému městu

  1. Oslovte vedení města, navštivte s žáky starostu/ku a prodiskutujte, která místa ve městě je pálí, kde by bylo třeba vaší pomoci.
  2. Zmapujte si město, projděte okolí školy a vytipujte oblasti, o které byste se mohli v průběhu roku starat. Foťte.
  3. Připravte prezentaci oblastí pro spolužáky, umístěte ji na viditelné místo ve škole a dejte spolužákům prostor k diskuzi.
  4. Domluvte s městem způsob propagace vaší práce, např. tabulky na místech, o která se budete starat. Navrhněte text i grafickou podobu.
  5. Naplánujte s dětmi harmonogram, dejte třídám čas na rozmyšlenou, jakou oblast si vyberou a co konkrétního v průběhu roku vykonají.
  6. Vytvořte vzorový „slib“, ať třídy ví, co od nich očekáváte, nenechte je ho bezhlavě kopírovat, chtějte jasné činnosti, které v dané oblasti v průběhu příštího školního roku proběhnou.
  7. Zajistěte „plán B“ pro oblasti, které si žádná třída nevybere. O tyto oblasti se může postarat např. žákovský parlament.
  8. Nezapomeňte na samotnou akci pozvat vedení města a spolupracujících neziskových organizací.
  9. Nechte zástupce tříd, ať před samotným během přečtou své sliby. Když je spolužáci uslyší, možná je to samotné inspiruje k dalším aktivitám.
  10. Dejte dětem šanci, aby si uvědomily, že jsou součástí města a jen díky jejich zájmu a aktivitě se mohou dát změny do pohybu.
Veronika
28. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…