Žolík za špatnou známku

Známkování je kontroverzní téma, které hýbe nejednou školou. Každý zažil nespravedlnost, když dostal neprávem špatnou známku. Každý zažil, jak kruté dokážou být ostatní děti, když si poměřují známky a jejich hodnotu zaměňují s inteligencí člověka. Žáci ze ZŠ v Chýni přišli se zajímavým návrhem, aby každé dítě mělo možnost si za určitých pravidel špatnou známku vymazat. A vedení školy a učitelský sbor souhlasily.

Jak to funguje?

  • Na každé čtvrtletí mají žáci k dispozici 3 žolíky a mohou použít vždy jednoho na jeden předmět.
  • V okamžiku, kdy žák dostane špatnou známku, může říct učiteli, že chce použít žolíka. Ten to zapíše do tabulky, která je umístěná na nástěnce ve třídě.
  • Použít žolíka může také před uzavřením známek ve čtvrtletí. Učitelé nahlásí žákům, kdy mají poslední možnost žolíky použít.
  • Žolík maže známku navždy. Známka je ve škole nahrazena online poznámkou, že byla smazána žolíkem.
  • Žáci nemohou použít žolíka k úpravě celkové známky z předmětu, ani ke smazání známek z důležitých opakovacích či čtvrtletních testů apod.
  • Mohou jej použít jen na známky s menším vlivem: diktáty, desetiminutovky, domácí úkoly, práce v hodině, práce ve skupině, malý test.
  • Učitel rozhoduje o tom, zda lze známku smazat či nikoliv.
  • Žolíky lze použít vždy v jednom čtvrtletí. Pokud nejsou využity, do dalšího čtvrtletí se nepřevádějí.

I přesto, že není v reálných silách dětí rozhodovat o tom, jaký typ hodnocení bude škola používat, našly způsob, jak zmírnit dopady klasického známkování. Spolužáci z celé školy jejich návrh podpořili a pan ředitel neměl problém jim vyhovět.

Zaujalo vás řešení, s nímž přišli školáci ze ZŠ v Chýni? Vyzkoušejte ho na své školy nebo změňte pravidla podle svých potřeb.

Veronika
28. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…