Památný strom školy

Strom, na který nikdo nezapomene, může vzniknout třeba tehdy, když máte ve škole volnou bílou zeď, kolem které denně chodíte. Do toho máte skvělý žákovský parlament, který se snaží aktivně měnit své okolí ke spokojenosti ostatních spolužáků a k tomu všemu jste ještě zaměření na ekologii. Tak jako tomu je na základní škole v Praze Kunraticích.

Rosteme společně jako stromy

Žákovský parlament v Kunraticích chtěl tímto projektem ukázat na jednotu školy, a protože se jedná o EKOškolu, motiv stromu se přímo nabízel. Kmen symbolizuje zázemí školy jako takové, větve představují jednotlivé třídy, svou větev mají i učitelé a zaměstnanci školy, a každý list pak představuje jednotlivce, který se otiskem své ruky zvěčnil na stěně.

Na první pohled se může zdát, že to je naprosto jednoduchý nápad, ale práce a komunikace, které za tím jsou, už tak jednoduché nebyly.

Navíc vše si zařídily a vyjednaly děti, které měly odvahu oslovit vedení školy se svým návrhem a energii a chuť pro svůj nápad nadchnout spolužáky, učitele a celou věc dotáhnout do zdárného konce.

 

Nápad sice vyšel z hlav dětí žákovského parlamentu, ale postupem času se na přípravě stromu podílely doslova všechny děti ze školy, které se během této akce blíže seznámily i s funkcí a fungováním parlamentu. Žáci navrhli harmonogram tvorby stromu, oslovili ostatní učitele a vedení školy a požádali o pomoc při obstarání barev.

Svůj projekt představili porotě a hostům na půdě Senátu při slavnostní akci “Co dělají školy pro demokracii?”

Zapojte svou kreativitu a chuť svých žáků a vytvořte si ve škole také nějaké společné dílo.

 

Veronika
28. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…