Na skok v Africe

Nápad strávit tři dny v Africe, a přitom ve škole, vznikl na základě adopce na dálku, prostřednictvím které si žáci ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti adoptovali dva chlapce. Aby svým spolužákům lépe vysvětlili, jak se dětem na tomto kontinentu žije, vymysleli členové žákovského parlamentu celoškolní třídenní program.

Navzájem se poznáváme

Den před “Afrikou” zástupci žákovské samosprávy připravili ranní setkání, jehož cílem bylo naladit spolužáky celé školy na nastávající den “D”. Nacvičili si africký tanec a pozvali všechny na dílničky. Informovali spolužáky, jakým způsobem budou dílničky realizovány, co si mají přinést a na co se mohou těšit. Všichni žáci 3. až 9. ročníků (1. a 2. třída měly projektový den v rámci třídy) byli rozděleni do šestnácti různorodých skupin. Po ranním setkání odcházeli žáci rozřazení do jednotlivých kmenů se svým náčelníkem. Měli zhruba hodinu na to, aby se ve svých kmenech seznámili, vytvořili si jmenovky, název kmene, vymysleli pokřik a domluvili se na další den.

Příležitostí, při kterých se spojují děti z jednotlivých tříd do věkově různorodých skupin není nikdy dost. Takové projekty posilují týmovou spolupráci a zlepšují klima školy. Jsou také prevencí šikany. Navíc “africký den” svým zaměřením rozvíjí v dětech charitativní cítění a rozšiřují obzory o jiných způsobech života.

Na den Afričanem

Další den to vypuklo. Ráno se žáci odebrali ke svým kmenům, kde jim náčelníci promítli úvodní prezentaci o Africe. Poté se vydali na jednotlivé dílničky, kde si vyzkoušeli tanec, bubnování, kreslení ornamentů. Dozvěděli se něco nového o adaptovaných spolužácích prostřednictvím dopisů, které do školy posílají, dále o africkém školství i o tom, jak vlastně funguje adopce na dálku. A v „Africe zábavně“ si vyzkoušeli africké tradiční hry, zopakovali si své nabyté vědomosti z prezentace prostřednictvím kvízu a poslechli si africkou pohádku.

Program i pro ty nejmenší

V 1. a 2. třídách vypomohly paní učitelky, které svým žákům pouštěly interaktivní prezentaci vytvořenou pro tyto účely zástupci žákovského parlamentu. Děti vyráběly africké masky a také se seznámily se základními údaji o Africe, vyzkoušely si africké tancování, bubnování a vyposlechly africkou pohádku.

A co bylo dál?

Třetí den, už každý ve své třídě se svou paní učitelkou zhodnotil Den Afriky. Žáci si pustili závěrečnou prezentaci Vánoce v Africe. I nadále podporují na dálku na cestě ke vzdělávání dva africké chlapce.

Tento svůj celoškolní projekt představili členové školního parlamentu v rámci akce „Co dělají školy pro demokracii?“ na půdě Senátu PČR před porotou a hosty a dočkali se nejvyššího ocenění – titulu nejinspirativnější projektu roku 2017.

Veronika
27. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…