Maratón splněných přání

Žákovský parlament Masařky v Blatné se rozhodl zrealizovat s domovem pro seniory projekt mezigenerační spolupráce  s názvem Maratón splněných přání, který dal všem možnost aktivně se podílet na dění ve městě a navrhnout změny, jež by se daly v budoucnu provést. Všechny sesbírané podněty děti prodiskutovaly s paní starostkou, která jim nakonec prozradila, jaká přání by mohla být v blízké budoucnosti splněna.

Chceme, aby se nám ve městě dobře žilo

Společný projekt Města Blatná, žákovského parlamentu při základní škole TGM a tamním Domovem pro seniory je ojedinělým projektem mezigenerační spolupráce. Cílem bylo poskytnout všem obyvatelům, od těch nejmladších dětí po nejstarší, možnost aktivně se podílet na dění ve městě a navrhnout změny, které by se v budoucnu daly realizovat. Celkový počet běžců se vyšplhal na úctyhodných 439. Mezi běžci nechyběli děti z mateřských školek, žáci a učitelé místních základních škol, zástupci středního odborného učiliště a v neposlední řadě klienti i zaměstnanci Domova pro seniory.

Splníme nejedno přání

Každý účastník běhu si s sebou přinesl napsané nebo nakreslené přání. Všechna přání zástupci žákovského parlamentu sepsali a předali paní starostce, které si je pročetla a na následné schůzce dětem okomentovala, jaká přání jsou realizovatelná a jaká ne, jaká by byla finanční náročnost na splnění některých přání a proč některá přání nejdou splnit. Nakonec se žáci dočkali hned několika splněných přání. U zimního stadiónu vznikl skatepark a pracuje se na zalednění zimního stadiónu v zimních měsících

Proč to paní starostku zajímá?

„Aktivity žákovského parlamentu ZŠ TGM jsou vždy milým překvapením. Obdivuji nápad, dotažení akcí do detailu. Žáci i pedagogové se přípravě věnují ve volném čase s plným nasazením a za to jim patří poděkování.  Maratón splněných přání navíc přinesl pro mě důležité propojení našich příspěvkových organizací. I já jsem si mohla napsat své přání a tajně doufám, že bude mezi těmi, která se budou realizovat. Těším se na setkání se žáky a diskusi nad jejich přáními.“ Kateřina Malečková, starostka města Blatná.

Proč to zajímá nás? Občanská odpovědnost a odpovědnost za sebe a své okolí je jednou z věcí, kterou děti mohou prostřednictvím žákovských parlamentů zažívat. Vstupování do věcí veřejných a podpora ze strany starostky je skvělá příležitost, jak získat cenné zkušenosti a sebedůvěru.

 

Jde to i ve vašem městě

• Nebojte se oslovit starostu/ku města ke spolupráci, jsou vašimi zřizovateli a záleží jim na tom, aby škola vzkvétala a byla viditelnou součástí města.

• Oslovte další neziskové organizace ke spolupráci, děti se dozví, jak tyto organizace fungují a proč jsou pro město důležité.

• Připravte si půdu ve škole, namotivujte spolužáky a kolegy, že se mohou aktivně podílet na změnách ve městě.

• Zvolte jasnou formu přání, v tomto případě vybrali rybičky, které plní přání a které se zároveň skvěle vyjímaly na výstavě, která proběhla po akci.

• Naplánujte s žáky přehledný harmonogram, který bude na viditelném místě ve škole. Pokud zapojíte i další organizace, je třeba doladit, kdy a kde vám předají svá přání.

• Při samotném Maratónu nabídněte účastníkům občerstvení a doprovodný program, aby se na akci cítili dobře.

• Pozvěte vedení města a zástupce neziskových organizací, ať Maratón zahájí, pronesou úvodní slovo, vyběhnou jako první. Je dobré, když spolužáci a kolegové slyší, že je vedení města na „vaší straně“.

• Sepište všechna přání. Skutečně všechna i ta bláznivá. Když nic jiného, aspoň se nad tím vedení města pousměje.

• Nezapomeňte na propagaci před, ale i po akci. Uspořádejte výstavu, diskusi s vedením města, nenechte přání jen tak vyšumět. Diskuse může proběhnout na půdě školy, pozvěte vedení města k vám, určitě se některá přání budou týkat i školy.

• Nechte děti, ať co nejvíce práce udělají sami. Připraví plakáty, kartičky na přání, rozdělí si role na místě, vydávají občerstvení, organizují třídy na startu, fotí, zajišťují doprovodný program.

• Napište o vaší akci do regionálního tisku, dejte vědět o tom, co děláte a jaké to má dopady. Mezi přáními se určitě najdou taková, která budou stát za zveřejnění.

Veronika
22. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…