Vzor pro mladé

Někteří lidé nemusí být mocní, slavní ani bohatí, abychom si je pamatovali. Příkladem toho byl milovický starosta pan Bohumil Sucharda. Byl to člověk, který miloval svou vlast a nebál se za ní bojovat. Žákovský parlament ze základní školy v Milovicích se rozhodl, že připomene občanům tohoto statečného rodáka a vysadí na jeho počest o obci lípu, symbol české státnosti.

Detektivní práce

Celý nápad vznikl náhodou. Žákovskému parlamentu se do rukou dostala fotografie pana Suchardy před poštovním úřadem při vyprávění s pamětníky, které si pravidelně zvou k sobě do školy. Tato fotografie rozpoutala řadu otázek, na které žáci chtěli znát odpovědi. Rozhodli se proto, že zmapují osud milovického starosty z let 1931 až 1944, který byl za odbojovou činnost zatčen gestapem, odvlečen do Terezína, kde na konci války zemřel. Navštívili řadu archívů a získali hodně materiálů. Spolupracovali s pamětníky i s vnučkami pana Suchardy.  Získané informace sepsali a vydali knižně.  Ve spolupráci s městem Milovice pak umístili pamětní desku na poštovní úřad, kde pan Sucharda jako vrchní poštmistr působil. V rámci oslav 100. výročí vzniku republiky zasadili pak v sadu, který pan Sucharda zakládal právě k oslavám vzniku republiky, lípu. To vše proběhlo za účasti všech spolužáků ze školy, zástupců města a veřejnosti.

Žáci se utvrdili v tom, že je dobré znát historii svého města, protože je to cesta k získání lepšímu a hlubšímu vztahu občanů ke svému městu. A mít vztah ke městu přináší řadu výhod od menšího výskytu vandalismu až po větší zapojení a zájem lidí o dění ve městě.

 Jak nám to šlo?

Nejvíce měli parlamenťáci radost, že se jim podařilo získat a dohledat spoustu archivních materiálů. Aby uctili památku pana Suchardy, vydali se do Terezína a položili tam věneček pro pana Suchardu v Malé Pevnosti, kde byl pan Sucharda vězněn a kde zemřel. Práce na tak rozsáhlém projektu vyžadovala od dětí dobrou týmovou spolupráci, která se dařila. Naopak v průběhu svého bádání zjistily, že je obtížné řešit i finanční stránku věci, tedy náklady spojené s výrobou knih atd.

 

Veronika
13. 01. 2020
Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Na půdě Senátu PČR letos už po jedenácté představíme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně…

Jaký by měl být prezident naší země?

Jaký by měl být prezident naší země?

Žákovský parlament 1. stupně ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti uspořádal mezi svými…