Vzor pro mladé

Někteří lidé nemusí být mocní, slavní ani bohatí, abychom si je pamatovali. Příkladem toho byl milovický starosta pan Bohumil Sucharda. Byl to člověk, který miloval svou vlast a nebál se za ní bojovat. Žákovský parlament ze základní školy v Milovicích se rozhodl, že připomene občanům tohoto statečného rodáka a vysadí na jeho počest o obci lípu, symbol české státnosti.

Detektivní práce

Celý nápad vznikl náhodou. Žákovskému parlamentu se do rukou dostala fotografie pana Suchardy před poštovním úřadem při vyprávění s pamětníky, které si pravidelně zvou k sobě do školy. Tato fotografie rozpoutala řadu otázek, na které žáci chtěli znát odpovědi. Rozhodli se proto, že zmapují osud milovického starosty z let 1931 až 1944, který byl za odbojovou činnost zatčen gestapem, odvlečen do Terezína, kde na konci války zemřel. Navštívili řadu archívů a získali hodně materiálů. Spolupracovali s pamětníky i s vnučkami pana Suchardy.  Získané informace sepsali a vydali knižně.  Ve spolupráci s městem Milovice pak umístili pamětní desku na poštovní úřad, kde pan Sucharda jako vrchní poštmistr působil. V rámci oslav 100. výročí vzniku republiky zasadili pak v sadu, který pan Sucharda zakládal právě k oslavám vzniku republiky, lípu. To vše proběhlo za účasti všech spolužáků ze školy, zástupců města a veřejnosti.

Žáci se utvrdili v tom, že je dobré znát historii svého města, protože je to cesta k získání lepšímu a hlubšímu vztahu občanů ke svému městu. A mít vztah ke městu přináší řadu výhod od menšího výskytu vandalismu až po větší zapojení a zájem lidí o dění ve městě.

 Jak nám to šlo?

Nejvíce měli parlamenťáci radost, že se jim podařilo získat a dohledat spoustu archivních materiálů. Aby uctili památku pana Suchardy, vydali se do Terezína a položili tam věneček pro pana Suchardu v Malé Pevnosti, kde byl pan Sucharda vězněn a kde zemřel. Práce na tak rozsáhlém projektu vyžadovala od dětí dobrou týmovou spolupráci, která se dařila. Naopak v průběhu svého bádání zjistily, že je obtížné řešit i finanční stránku věci, tedy náklady spojené s výrobou knih atd.

 

Veronika
13. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…