Parlamenťácký kaleidoskop

Když se něco naučíte, něco vám dobře jde, je přirozené, že si přejete, aby to uměli i ostatní. Zástupci žákovského parlamentu, který dlouhodobě působí na základní škole Mládeže ve Znojmě, se rozhodli, že své zkušenosti předají dalším parlamentům v okolí, které právě se svou činností začínají nebo v ní tápou.

Pojďme se vzájemně obohatit

Předávání vzájemných zkušeností může probíhat různými formami. Parlamenťáci se rozhodli, že to pojmou hravě a uvolněně. Nachystali si pro své vrstevníky sportovní hry, posezení u ohně, grilování, vycházky do přírody, přespávání ve školní tělocvičně. Důležité je, aby se aktivity neopakovaly, ale aby byly zároveň pro ostatní zajímavé a přínosné. Společným jmenovatelem všech aktivit je navazování nových přátelství spojených s objevováním nových přístupů a znalostí.

 Vzájemná inspirace a sdílení rozšiřuje v jednotlivcích i skupinách chuť učit se nové věci a posouvat své znalosti a dovednosti.

Nápady přicházejí z celé školy

Do příprav jednotlivých setkání se zapojují žáci celé školy. U ředitelny je umístěná schránka, kam mohou děti různých tříd dávat své podněty, připomínky i kritiku k jednotlivým akcím. Na zasedání parlamentu jeho členové vždy vše poctivě zhodnotí a vyvodí závěry. Společná setkávání se často neodehrávají pouze na půdě školy, a proto žáci na výletech do přírody nebo při sportovních utkáních vítají i účast a spolupráci rodičů. Celý projekt pak dostává větší rozměr a jeho pozitivní účinky se násobí.

Veronika
13. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…