Parlamenťácký kaleidoskop

Když se něco naučíte, něco vám dobře jde, je přirozené, že si přejete, aby to uměli i ostatní. Zástupci žákovského parlamentu, který dlouhodobě působí na základní škole Mládeže ve Znojmě, se rozhodli, že své zkušenosti předají dalším parlamentům v okolí, které právě se svou činností začínají nebo v ní tápou.

Pojďme se vzájemně obohatit

Předávání vzájemných zkušeností může probíhat různými formami. Parlamenťáci se rozhodli, že to pojmou hravě a uvolněně. Nachystali si pro své vrstevníky sportovní hry, posezení u ohně, grilování, vycházky do přírody, přespávání ve školní tělocvičně. Důležité je, aby se aktivity neopakovaly, ale aby byly zároveň pro ostatní zajímavé a přínosné. Společným jmenovatelem všech aktivit je navazování nových přátelství spojených s objevováním nových přístupů a znalostí.

 Vzájemná inspirace a sdílení rozšiřuje v jednotlivcích i skupinách chuť učit se nové věci a posouvat své znalosti a dovednosti.

Nápady přicházejí z celé školy

Do příprav jednotlivých setkání se zapojují žáci celé školy. U ředitelny je umístěná schránka, kam mohou děti různých tříd dávat své podněty, připomínky i kritiku k jednotlivým akcím. Na zasedání parlamentu jeho členové vždy vše poctivě zhodnotí a vyvodí závěry. Společná setkávání se často neodehrávají pouze na půdě školy, a proto žáci na výletech do přírody nebo při sportovních utkáních vítají i účast a spolupráci rodičů. Celý projekt pak dostává větší rozměr a jeho pozitivní účinky se násobí.

Veronika
13. 01. 2020
Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Na půdě Senátu PČR letos už po jedenácté představíme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně…

Jaký by měl být prezident naší země?

Jaký by měl být prezident naší země?

Žákovský parlament 1. stupně ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti uspořádal mezi svými…