Co dělají děti pro svou obec

Co dělají děti pro svou obec

Zástupci žákovského parlamentu v obci Chrast se v rámci projektu Active Citizens, tedy aktivní občan rozhodli, že by chtěli nějakým způsobem ovlivnit život v obci, v komunitě, do které patří. Vybrali si pravidelné návštěvy a pořádání akcí pro seniory.

Učíme se vzájemně poznávat

Na začátku všeho byla silná potřeba zapojit se do dění v obci. Žáci proto sestavili dotazník k terénnímu výzkumu a vydali se do ulic obce oslovit svoje spoluobčany. Celkem bylo osloveno 150 lidí, kteří se vyjádřili k životu v obci. Po zpracování výsledků výzkumu se členové žákovského parlamentu rozhodli, že budou pořádat pravidelné akce pro seniory.

Během projektu se žáci naučili chápat vlastní identitu i to, co to znamená být aktivním občanem.  Sestavováním otázek do dotazníku se naučili, jak se správně ptát na potřeby ostatních a vyzkoušeli si obecná pravidla vedení rozhovoru. Rozdělili si v týmu role a vyzkoušeli si práci s výsledky terénního průzkumu, které prezentovali paní starostce a zastupitelstvu města.

Dotazník pro veřejnost

MUŽ / ŽENA    ODHAD VĚKU

POUZE PRACUJE v Chrasti / BYDLÍ v Chrasti

1. Co se Vám na Chrasti nejvíce líbí

Na co jste tu pyšní?

Pokud v Chrasti bydlíte, řekněte nám, prosím, co je nej… důvodem, proč jste ve svém městě spokojení

2. Co byste chtěli změnit v tomto městě?

Co byste v Chrasti uvítali nového?

3. Naše škola chystá projekt, který bude vycházet z potřeb občanů města.

Byli byste ochotní nás nějak podpořit?

Jak by Vaše podpora mohla vypadat?

V případě, že byste nám mohli nějak pomoci (finančně, svojí účastí na akci, pomocí s propagací nebo pořádáním akce apod.) – dali byste nám na sebe nějaký kontakt?

Po dotazování proběhla mezi žáky reflexe a všichni společně vyhodnotili terénní výzkum. Zajímali se mimo jiné i o pocity, jaké žáci měli při dotazování svých spoluobčanů.

 

Napříč generacemi

Žáci se na základě průzkumu rozhodli zpestřit život seniorů. Vnímali, že akcí, na kterých se setkává mladá a starší generace, je v obci velmi málo. V domově s pečovatelskou službou se od té doby setkávají jednou za měsíc a vždy přijdou s novým programem: hrají stolní hry, povídají si o požární bezpečnosti a ošetření lehčích zranění, ukazují a seznamují seniory s knížkami, které rádi čtou, řeší třídění odpadů nebo společně pečou vánoční cukroví. Na všechny programy zvou také seniory, kteří v domě nežijí, ale pouze do něj dochází.

Pořád je co rozvíjet

Tento projekt měli členové parlamentu možnost představit porotě a hostům v rámci akce „Co dělají školy pro demokracii?“ na půdě Senátu PČR. Jeden deváťák byl tak nadšený z průběhu celého dne, že vymyslel další vylepšení projektu. Rozhodl se, že parlament zajistí finanční prostředky na zakoupení her pro seniory, aby si je žáci nemuseli půjčovat ze školy. Darované hry pak senioři budou moci využívat kdykoliv, nejen při návštěvách dětí.

Veronika
9. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…