Lampiónový průvod se svatým Martinem

Lampiónový průvod se svatým Martinem

Svátek svatého Martina se oslavuje na počest biskupa Martina z Tours, který byl nejdříve vojákem, ale protože obdaroval žebráka, tak se mu ve snu zjevil sám Ježíš Kristus. Po tomto zážitku se Martin nechal pokřtít a opustil armádu a začal sloužit Bohu. Členové žákovského parlamentu ze základní školy Salvator ve Valašském Meziříčí se rozhodli uspořádat na jeho počest lampiónový průvod, který byl určený široké veřejnosti.

Slavíme společně

Cílem projektu bylo oslavit svátek sv. Martina spolu s rodiči žáků a přáteli školy. Součástí večera byl lampionový průvod, který vedl města a který byl zakončený divadelní hrou o tomto světci v místním evangelickém kostele.

Nácvik divadelní hry i příprava celé akce prověřila schopnosti dětí společně pracovat na projektu jako jeden tým. Navíc propojila školu s místní komunitou a otevřela jí veřejnosti.

Děti samy nacvičili hry, zahrály na hudební nástroje a zazpívaly se všemi zúčastněnými písničku o sv. Martinovi. Také vytvořily a roznesly plakáty s pozvánkou na tuto akci po okolí. Průvod se vyvedl, ale přeci jen jednu věc se žáci v příštím roce rozhodli změnit, a to vyměnit papírového koně v čele průvodu za koně živého.

Divadelní představení v dětské skupině

S dětskou skupinou Rybičky zřízenou pro římskokatolickou farností ve Valašském Meziříčí spolupracuje škola dlouhodobě. Proto se parlamenťáci rozhodli, že nacvičené představení o svatém Martinovi přehrají i dětem v této skupině. Navíc přinesly dětem malý dárek – omalovánky se svatým Martinem a jeho koněm.

Propojování mladších a starších dětí pomáhá lepšímu porozumění mezi dětmi a k menším obavám při nástupu do školy.

Veronika
9. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…