Pohybem zpátky v čase

Pohybem zpátky v čase

S velkými projekty je to jako v té pohádce o kohoutkovi a slepičce, když splníte jeden úkol, vynoří se další a další. Něco podobného si vyzkoušeli zástupci žákovského parlamentu ze základní školy Jílové u Prahy, kdy na základě zmapování občanské vybavenosti a potřeb obyvatel města vznikl projekt na výstavbu workoutového hřiště.

Běh na dlouhou trať

Celoroční projekt v rámci CIVIS (pořádaný organizací Člověk v tísni) byl zaměřený na zlepšení komunitního života ve městě. Poté, co žáci zjistili od místních obyvatelů jejich potřeby na občanskou vybavenost, sešli se s vedením města. Výsledkem jednání bylo, že se městské zastupitelstvo rozhodlo vybudovat workoutové hřiště. Město nabídlo pozemek a financování hřiště. Hlavním úkolem dětí bylo získat podporu obyvatel a informovat je o přínosech a využití tohoto sportoviště nejen mladší generací ale i seniory.  Žáci uspořádali akci nazvanou Retrospartakiáda. Děti a rodiče si společně zasportovali a zahráli hry generace „Husákových“ dětí.

Podíváme se, jak se to dělá jinde

Dalším úkolem zástupců žákovského parlamentu bylo zjistit, co všechno je potřebné pro realizaci takového projektu, a proto se vydali na návštěvu do Benešova, kde už podobné hřiště mají. Zjistili od realizátora tohoto hřiště co nejvíc informací, hlavně o cvičebních prvcích a informačních tabulích. Dokonce je sami na sobě otestovali. Všechny tyto zjištěné informace pak žáci prezentovali na veřejném zasedání městského zastupitelstva.

Jedeme dál

V souvislosti s budováním hřiště řešili žáci i místo výstavby, zjišťovali od obyvatelů navržených lokalit, zda by souhlasili s tím, mít ve svém blízkém okolí hřiště. Oslovili firmy, které dodávají cvičení prvky, navrhli, jaké prvky zařadit a jak celé hřiště koncipovat. Členové parlamentu pracovali ve skupinách na svých návrzích, které museli před plénem zdůvodnit. Závěrem setkání proběhlo hlasování o nejlepší návrh. A pak se začalo stavět, na úpravě terénu se podílely samy děti. Slavnostní otevření proběhlo za účasti pana starosty a všech, kteří chtěli dětem poděkovat za jejich snahu.

Žákovský parlament představil tento velkolepý projekt na přehlídce nejinspirativnějších žákovských projektů roku 2018 „Co dělají školy pro demokracii?“ a od poroty a hostů získal druhé místo a v on-line hlasování dokonce nejvíce hlasů.

 

 

Veronika
9. 01. 2020
Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Máme vybráno! TOP 10 žákovských projektů míří do Senátu

Na půdě Senátu PČR letos už po jedenácté představíme projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně…

Jaký by měl být prezident naší země?

Jaký by měl být prezident naší země?

Žákovský parlament 1. stupně ze základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti uspořádal mezi svými…