Pohybem zpátky v čase

Pohybem zpátky v čase

S velkými projekty je to jako v té pohádce o kohoutkovi a slepičce, když splníte jeden úkol, vynoří se další a další. Něco podobného si vyzkoušeli zástupci žákovského parlamentu ze základní školy Jílové u Prahy, kdy na základě zmapování občanské vybavenosti a potřeb obyvatel města vznikl projekt na výstavbu workoutového hřiště.

Běh na dlouhou trať

Celoroční projekt v rámci CIVIS (pořádaný organizací Člověk v tísni) byl zaměřený na zlepšení komunitního života ve městě. Poté, co žáci zjistili od místních obyvatelů jejich potřeby na občanskou vybavenost, sešli se s vedením města. Výsledkem jednání bylo, že se městské zastupitelstvo rozhodlo vybudovat workoutové hřiště. Město nabídlo pozemek a financování hřiště. Hlavním úkolem dětí bylo získat podporu obyvatel a informovat je o přínosech a využití tohoto sportoviště nejen mladší generací ale i seniory.  Žáci uspořádali akci nazvanou Retrospartakiáda. Děti a rodiče si společně zasportovali a zahráli hry generace „Husákových“ dětí.

Podíváme se, jak se to dělá jinde

Dalším úkolem zástupců žákovského parlamentu bylo zjistit, co všechno je potřebné pro realizaci takového projektu, a proto se vydali na návštěvu do Benešova, kde už podobné hřiště mají. Zjistili od realizátora tohoto hřiště co nejvíc informací, hlavně o cvičebních prvcích a informačních tabulích. Dokonce je sami na sobě otestovali. Všechny tyto zjištěné informace pak žáci prezentovali na veřejném zasedání městského zastupitelstva.

Jedeme dál

V souvislosti s budováním hřiště řešili žáci i místo výstavby, zjišťovali od obyvatelů navržených lokalit, zda by souhlasili s tím, mít ve svém blízkém okolí hřiště. Oslovili firmy, které dodávají cvičení prvky, navrhli, jaké prvky zařadit a jak celé hřiště koncipovat. Členové parlamentu pracovali ve skupinách na svých návrzích, které museli před plénem zdůvodnit. Závěrem setkání proběhlo hlasování o nejlepší návrh. A pak se začalo stavět, na úpravě terénu se podílely samy děti. Slavnostní otevření proběhlo za účasti pana starosty a všech, kteří chtěli dětem poděkovat za jejich snahu.

Žákovský parlament představil tento velkolepý projekt na přehlídce nejinspirativnějších žákovských projektů roku 2018 „Co dělají školy pro demokracii?“ a od poroty a hostů získal druhé místo a v on-line hlasování dokonce nejvíce hlasů.

 

 

Veronika
9. 01. 2020
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…