Putování s tlapkami

Pocit sounáležitosti mají děti hodně silný, což dokazuje i častá potřeba různých školních skupin podporovat neziskové organizace. Žáci ze ZŠ Ruská v Litvínově se rozhodli, že pomohou obstarat částku potřebnou na nákup koberce do místního mateřského centra Klubíčka.

Běháme pro dobrou věc

Zástupci žákovského parlamentu naplánovali a realizovali ve spolupráci s psím útulkem benefiční běh, který byl otevřený široké veřejnosti. Byly vytyčeny tři trasy: pro sprintery, pro vytrvalce a pro kolečka, takže každý si zvolil variantu, která mu byla nejbližší. Cílem projektu bylo vybrat 2.500 Kč na nákup koberce do tělocvičny.

Uspořádat tak rozsáhlou akci pro spoustu lidí včetně programu a občerstvení není jednoduchý úkol ani pro dospělé. Tím, že děti si mohly vše vyzkoušet samy a povedlo se jim to, zažily nejen krásný pocit z úspěchu, ale také se v průběhu celého procesu naučily spolu komunikovat a domlouvat se.

Nebály se oslovit dospělé a pochopily, že když jsou aktivní, mohou věci kolem sebe měnit a zároveň i pomáhat jiným lidem. Všechny tyto dovednosti jsou klíčové pro jejich zdravý občanský život.

Všechno zvládneme zařídit

Organizační tým složený z dětí komunikoval s vedením školy, městskou policií i mateřským centrem. Děti celou akci moderovaly a také vlastními silami i za přispění místních hasičů a policie zajistily doprovodný program, s pomocí maminek také občerstvení.

Akce se velmi vydařila, celková vybraná částka byla téměř 20 tisíc korun.

Veronika
9. 10. 2019
Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

Máme se dobře. Chceme to dopřát ostatním dětem.

S charitativními sbírkami mají členové parlamentu ze základní školy Novolíšeňská v Brně dlouholetou zkušenost, takže když začali…

Senioři, pojďme ven!

Senioři, pojďme ven!

Projekt zaměřený na seniory, kteří na sklonku svého života často propadají stesku a pasivitě, vymysleli…