People

AKTUÁLNÍ PROGRAMY

logo spd.jpg

 

 

webmail CEDU

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

 

logo PTaC.jpg

 

kds_logo.png

 

 

logo-sos.jpg

 

 

logo RŽP.gif

 

 

 

 

 

Téma měsíce PROSINEC 2010

8.12.2010

Vyzkoušejte si novou lekci do hodin výchovy k občanství s názvem Vnitřní a vnější svoboda.

 

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SVOBODA

CÍLE :

Žáci definují v čem spočívá vnitřní a v čem vnější svoboda.

Žáci vyhodnotí, jakou důležitost má vnitřní svoboda jedince, když se mu nedostává svobody vnější.

Žáci posoudí, zda jsou sami vnitřně svobodní.

 

ČAS: 2 vyučovací hodiny

 

POMŮCKY: pracovní list Mista_svobody, Dopis_z_vezeni

 

POPIS:

1) Požádejte studenty, ať se zamyslí, co dělají, když se necítí dobře. Kam „utíkají“, když si chtějí spravit náladu? (k počítači, do půjčovny DVD, do parku, do vlastní fantazie, mezi přátelé, do knihovny?)

 

2) Studenti si podobný proces jako v první aktivitě zkusí v simulaci totality. Po třídě rozmístěte kartičky s názvy míst (Domov, Chalupa, Kostel, Kulturní dům, Knihovna, Vězení, Zaměstnání, Hospoda, Ulice, Škola) a vyzvěte studenty, ať si představí, že žijí v normalizaci a že se právě nacházejí uvnitř státu, jehož hranice jsou vymezeny zdmi třídy. Vycestovat ven ze státu tedy nelze – jejich formální svoboda pohybu je tedy trvale omezena. Polovina studentů ať hledá takové místo, kde by chtěli trávit svůj volný čas v roce 1973 a stoupne si k němu. Druhá polovina bude přemýšlet, kde se asi lidé v té době cítili nejsvobodněji, a také se tam postaví . Následně obcházejte jednotlivá stanoviště a ptejte se studentů, jak toto své rozhodnutí zdůvodní – proč by právě na vybraném místě chtěli trávit volný čas nebo proč by se tam cítili svobodně?

 

3) Rozdejte studentům úryvek jednoho z dopisů Václava Havla, které posílal z vězení Olze Havlové, a společně si jej nahlas přečtěte. Každý ať si dopis ještě jednou sám přečte a zapíše si odpovědi na následujíc otázky: Jak je možné být ve vězení a při tom se cítit svobodný a spokojený? Co byste dělali vy osobně, kdybyste byli ve vězení, a přesto měli potřebu být vnitřně svobodní? Co všechno můžeme obecně dělat pro to, abychom byli vnitřně svobodní?

 

4) Zeptejte se studentů, jaké jsou nyní podle nich rozdíly mezi vnější a vnitřní svobodou. Vyzvěte je potom, ať každý za sebe napíše vlastní definici vnitřní a vnější svobody – společně pak sestavte takovou, na které se všichni shodnete, že je správná. (Např. volně podle Hannah Arendtové –: „Primární je vnější svoboda, politická – když o ni začneme přicházet, zažíváme osobní svobodu, vnitřní“ nebo například „Vnější svoboda je ta, kterou mi zajišťuje listina základních práv a svobod. Vnitřní svoboda je vlastní vědomá vůle jedince. Protipólem vnější je donucování druhými, protipólem vnitřní je vliv dočasných emocí či morální nebo intelektuální slabost“.

 

REFLEXE:

Jak jste se cítili, když jste si v druhé aktivitě mohli vybrat jen z několika málo možností?

Z jakého důvodu se lidé v období totality uchylovali k vnitřní svobodě?

Když vy sami někam utíkáte, cítíte se při tom svobodní? Je takováto svoboda opravdová nebo je jen umělá?

Je podle vás důležitější mít vnější nebo vnitřní svobody?

Co vy sami můžete udělat pro to, abyste byli vnitřně doopravdy svobodní?

Jak vypadá opravdová nezávislost a jak umělá nezávislost?

 

Zavřít Dobrý den,

děkujeme, že jste přišli na naše stránky – vážíme si vašeho zájmu. Většinu obsahu této stránky najdete na www.skolaprodemokracii.cz, kde od září 2015 najdete vše k žákovským parlamentům.

Tato webová stránka je pouze představením naší obecně prospěšné činnosti a zůstává neaktualizována.

Přejít na www.skolaprodemokracii.cz Zůstat na této stránce