People

AKTUÁLNÍ PROGRAMY

logo spd.jpg

 

 

webmail CEDU

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

 

logo PTaC.jpg

 

kds_logo.png

 

 

logo-sos.jpg

 

 

logo RŽP.gif

 

 

 

 

 

Téma měsíce PROSINEC 2009

19.11.2009

Na konci roku 2009 si připomínáme výročí dvaceti let rozvoje demokracie v ČR a konce komunistické totality. Vyzkoušejte učební lekci k tématu.


Nežijeme v eldorádu sobců.Ve společnosti je silná vůle k dobrým činům. Jde jen o to, uvolňovat ji i tehdy, kdy nestojíme tváří v tvář katastrofě, a systematicky vytvářet klima, které jí bude přát.

Neznámý autor


Na konci roku 2009 si připomínáme výročí dvaceti let rozvoje demokracie v ČR a konce komunistické totality. Teprve reflexí vlastní minulosti můžeme plně porozumět současnému vývoji naší společnosti a stávat se aktivními a zodpovědnými občany.

Připomeňte žákům, jak se žilo za totality a pomozte jim uvědomit si, jaká je role občana dnes a jaká naopak vyhovuje totalitnímu režimu. Vyzkoušejte následující lekci, kterou jsme vytvořili jako součást pilotní metodické sady projektu Cirkus totality:


IDEÁLNÍ OBČAN TEHDY A DNES

CÍLE:
Žáci  pojmenují vlastnosti ideálního občana v demokratické společnosti a tyto porovnají s vlastnostmi občana podle Rady Evropy.
Žáci  z ideálních vlastností občana vyberou ty, které asi byly komunistické totalitě na překážku a vysvětlí proč.

VĚK:
od 8. třídy výše

ČAS: 2 vyučovací hodiny

POMŮCKY: Pracovní list  "Ideální občan tehdy a dnes" Pracovní list "Jaké občany (ne)chce totalita" .

Soubory ke stažení v každém z obou prokliku.

POPIS:
Aktivity jsou zaměřeny zejména na evokaci rozdílů mezi občanstvím v současnosti a občanstvím za doby normalizační (chceme zde klást důraz na všeobecnou devastaci aktivity a občanské iniciativy obyvatel, která na rozdíl od slepé víry v ideologii mnoha lidí let padesátých byla za dob normalizačního temna motivována spíše pohodlností, strachem, materiálními jistotami, zvykem apod.)

1) Zahajte s žáky práci evokací na otázku: Jaké jsou podle vás vlastnosti a dovednosti občana v dnešní demokratické společnosti? Všechny návrhy doporučujeme krátce prodiskutovat a viditelně sepsat. Pro srovnání použijte závěrem pracovní list „Ideální občan tehdy a dnes", který obsahuje výčet dovedností aktivního občana, které stanovila Rada Evropy. K tomuto výčtu doporučujeme dopsat konkretizace či další nápady, které vznikly v evokační fázi. S pracovním listem pak budou žáci dále pracovat v následujících aktivitách.

2) Všichni žáci by nyní měli mít před sebou pracovní list „Ideální občan tehdy a dnes". Do druhého sloupce tabulky budou v této fázi vypisovat vlastní návrhy toho, jaký občan, podle jejich názoru, vyhovoval totalitnímu režimu, jaké vlastnosti asi měl mít. K tomu žákům poslouží podklady z dalšího pracovního listu s názvem „Jaké občany (ne)chce totalita". Tento list je rozdělen do 7 částí a každá z nich obsahuje část textu či dobového dokumentu: 1. Poučení z krizového vývoje; 2. Usnesení ÚVKSČ o stavu a nových úkolech ČST; 3. Stanovy SSM; 4. Ludvík Vaculík: Komunismus je bití; 5. Několik vět; 6. Ferdinand Peroutka: Kdo je Ferdinand Peroutka; 7. Údaje VONS.

Jednotlivé texty pracovního listu můžete rozdat do různých badatelských skupin (každá skupina pak závěrem představí, k čemu došla a s jakým podkladem pracovala) nebo naopak několik skupin žáků nechat pracovat se všemi texty listu (skupiny pak srovnají, k čemu na základě společných podkladů dospěly).
Práce by v této fázi měla končit tím, že žáci do druhé sloupce pracovního listu „Ideální občan tehdy a dnes" konkretizují takové vlastnosti občana, které si vyžaduje totalitní režim a které jsou pro jeho představitele ideálními vlastnostmi občana.

Protože podklady v pracovním listu „Jaké občany (ne)chce totalita" obsahují i některé dobové terminologie, doporučujeme věnovat čas jejich vysvětlení či upřesnění pomocí dostupných informačních zdrojů.


3) Závěrem se žáky nahlas porovnejte ideální vlastnosti občana v dnešní demokratické společnosti s vlastnostmi občana ve společnosti totalitní. K tomu mohou posloužit i otázky pro závěrečnou reflexi.


REFLEXE:

Našli jste nějakou vlastnost či dovednost občana, která by platila jak dnes, tak tehdy? Pokud ano, jakou?

Myslíte se, že některé z vlastností občana v totalitním režimu si s sebou neseme jako národ i jako jednotlivci dodnes? Pokud ano, jaké?
Je nějaká vlastnost, kterou jsi z dob komunistické totality zdědila(a) i ty?

Zavřít Dobrý den,

děkujeme, že jste přišli na naše stránky – vážíme si vašeho zájmu. Většinu obsahu této stránky najdete na www.skolaprodemokracii.cz, kde od září 2015 najdete vše k žákovským parlamentům.

Tato webová stránka je pouze představením naší obecně prospěšné činnosti a zůstává neaktualizována.

Přejít na www.skolaprodemokracii.cz Zůstat na této stránce