Stručný
popis projektu

Žákovské parlamenty S.O.S:
Projekt je zaměřen na komplexní metodickou podporu škol při práci se žákovskými parlamenty především na prvním stupni. S partnerskými školami vyvíjíme a ověřujeme zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního na druhý stupeň. V rámci projektu vznikne také materiál pro podporu demokratického klimatu na škole a tím se vytvoří začátky pro budoucí certifikaci soutěže "Škola demokracie".

Projekt byl schválen v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost pod reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0075

Projekt realizuje tým Centra pro demokratické učení. Odborné konzultace poskytují lektoři z GEMINI o. s. a britské organizace Involver UK.

Newsletter

Novinky emailem

Chcete-li dostávat aktuální informace o projektu a vzdělávacích materiálech pro koordinátory žákovských parlamentů, zadejte svůj email.

Více o projektu

 

 

Projekt "Model respektujícího žákovského parlamentu" začal 1. 3. 2011, končí 28. 2. 2013 a byl schválen v rámci OP Vzdělávání pro konkureceschopnost. Specifickými cíli projektu jsou pak:


- zavední RŽP na ZŠ ve 13 krajích ČR, ze kterých se na konci projektu stanou konzultační centra

- tvorba a realizace vzdělávacích programů pro učitele ZŠ na podporu zakládání a vedení žákovských parlamentů (a metody propojování průřezových témat VDO a MKV)

- vytvoření vzdělávacích materiálů pro členy žákovských parlamentů

- zprostředkování žákům ppoznání odlišných kultur na vlastní škole, vést je k chápání a respektování menšin a k aktivní obraně lidských práv...


 

První fáze projektu (6 partnerských škol, 1. 3. 2010 - 1. 3. 2011)


V první polovině projektu jsme se již třikrát sešli s učiteli ze partnerských škol na třídením výjezdovém semináři, kde učitelé prošli několika školeními a workshopy. Žáci ze všech partenrských škol absolvovali 4 denní prožitkový kurz. Na všech školách také lektoři CEDU realizovali vzdělávací seminář pro učitelské sbory na téma "RŽP u nás ve škole". Pracovní tým projektu také prošel již dvěma supervizemi, kde jsme řešili problémy se kterými se při vedení parlamentů setkáváme. Od podzimu také na jednotlivých školách koordinátoři parlamentů absolvují odborné mentoringy.

 

Od března do konce května stále běží mentoringy a současně budou uskutečněny 3 konference o výstupech projektu v Plzeňském, Olomouckém a Královéhradeckém kraji.

 

 

Druhá fáze projektu (13 partnerských škol, 1. 6. 2011 - 28. 2. 2013)


V druhé polovině projektu se k 6 partnerským školám přidá dalších 7 z ostatních krajů ČR a svou činnost zahájí na společném výjezdovém semináři. Kromě dalších kol prožitkových kurzů pro žáky, seminářů pro sbory,supervizí a mentoringů čeká školy workshop se zahraničním lektorem ze School Councils UK, exkurze na jednu z partnerských škol, testování pilotních verzí příručky a příprava na zahájení činnosti regionálních center ve všech krajích.

Loga a partneři

logo_esf.giflogo_eu.giflogo_mm.giflogo_op.gif


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace

  • Centrum pro demokratické učení

    U Železné lávky 6/557
    Praha 1
    118 00
    webmail CEDU