People

AKTUÁLNÍ PROGRAMY

logo spd.jpg

 

 

webmail CEDU

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

 

logo PTaC.jpg

 

kds_logo.png

 

 

logo-sos.jpg

 

 

logo RŽP.gif

 

 

 

 

 

Škola pro demokracii a další projekty

ŠKOLA PRO DEMOKRACII

 

Škola pro demokracii je neformální síť škol, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují s ohledem na to, jak rozvíjet participaci žáků. Více informací najdete na:  www.skolaprodemokracii.cz

logo SPD_nove.jpg

 

 

S ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTEM DO SENÁTU

 

Každý rok v listopadu organizujeme ve spolupráci se Senátem PČR slavnostní prezentaci projektů žákovských parlamentů.

Akce je určena pro školy, které mají žákovský parlament a kontinuálně usilují o posilování participace dětí na životě školy. Do Senátu zveme z každé školy 2 zástupce žákovského parlamentu a 1 pedagoga.

 

1. krokem je registrace vaší základní nebo střední školy do sítě "Škola pro demokracii".

2. krok představuje zmapování vaší školy pomocí pracovních sešitů, které stáhnete v sekci "ke stažení". Do Senátu jsou totiž zvány jen školy, jejichž žáci zmapovali svou školu alespoň v jedné z osmi oblastí a popsali a na web nahráli inspirativní příklad z praxe, který se k dané oblasti vztahuje (do Senátu nominujeme školy na základě inspirativnosti příkladů z praxe, které k daným oblastem vložily).

Letos se vyhlášení úspěšných žákovských projektů uskuteční 23. listopadu.

 

Program mapování a hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools. UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005.

 

 

 

PROJEKTY, KTERÉ JSME REALIZOVALI (2009 - 2013) A ZE KTERÝCH VYCHÁZÍME:

 

Průřezová témata a čtenářství:
Hlavním cílem projektu bylo vyvinout kvalitní podpůrné materiály pro učitele, které budou dlouhodobě přispívat k efektivní výuce průřezových témat a čtenářství na základních školách. Tyto materiály budou sestávat z: Metodiky rozvoje čtenářství prostřednictvím výuky tematických okruhů průřezových témat a z příkladů efektivního propojení všech průřezových témat, klíčových kompetencí a vzdělávacích oborů.

Nabídka seminářů: Nabidka_kurzu_PTaC_2013.pdf

Výstupy projektu:  Prurezova temata a ctenarstvi.pdf

Projekt je realizován ve spolupráci s organizacemi: Projekt Odyssea o.s., Člověk v tísni o.p.s., Sdružení Tereza o.s. a Kritické myšlení o.s.

logo PTaC.jpg

 

 

 

 

Žákovské parlamenty S.O.S:


Projekt je zaměřen na komplexní metodickou podporu škol při práci se žákovskými parlamenty především na prvním stupni. S partnerskými školami vyvíjíme a ověřujeme zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního

logo-sos.jpg

 

Model respektujícího žákovského parlamentu:

Hlavním cílem projektu bylo zavádění modelu respektujícího žákovského parlamentu (RŽP) na základní školy v ČR. RŽP cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti, včetně podpory integrace sociokulturních menšin do života školy. Projekt reaguje na potřeby pedagogů v oblasti zřizování a fungování žákovských parlamentů a snaží se vyplnit mezeru v nabídce vzdělávání a metodické podpory v tématech výchovy k aktivnímu občanství.

logo RŽP.gif

 

Kreativní demokratická škola:

Projekt byl zaměřen na nastavení efektivního přístupu ve výuce průřezového tématu Výchova demokratického občana (VDO) a na posílení zapojení škol do života a rozvoje místní komunity. V rámci projektu došlo k pilotnímu otestování nové metody – hry Kreativní demokratická škola, která má výrazný výchovný aspekt. Realizace projektu byla spojena se systematickou podporou pedagogů, kteří se na odborně vedených seminářích a při průběžných konzultacích seznámili s možnostmi, jak vytvářet demokratické klima ve třídě.

Podrobné informace o projektu naleznete zde: http://kds.cpkp-zc.cz/

Projekt je realizován ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci Západní Čechy.

kds_logo.png

 

 

logo_link.jpg 

 

Projekty byly financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci programu OPVK.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.JPG

 

Žákovské parlamenty S.O.S. - přípravné práce:
Projekt byl zaměřen na přípravu žádosti na podporu žákovských parlamentů v Moravskoslezském kraji. Během realizace projektu byla navázána spolupráce s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně (KVIC) a s některými základními školami v Moravskoslezském kraji. Díky podpoře nadace OKD byla nejen napsána a podána žádost OP VK, ale také zrealizován kulatý stůl a dotazníkové šetření mezi učiteli. Obé bylo zaměřeno na situaci v oblasti žákovských parlamentů v Moravskoslezském kraji.
motto_bile1.jpg

 

 

 

Zavřít Dobrý den,

děkujeme, že jste přišli na naše stránky – vážíme si vašeho zájmu. Většinu obsahu této stránky najdete na www.skolaprodemokracii.cz, kde od září 2015 najdete vše k žákovským parlamentům.

Tato webová stránka je pouze představením naší obecně prospěšné činnosti a zůstává neaktualizována.

Přejít na www.skolaprodemokracii.cz Zůstat na této stránce