People

AKTUÁLNÍ PROGRAMY

logo spd.jpg

 

 

webmail CEDU

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

 

logo PTaC.jpg

 

kds_logo.png

 

 

logo-sos.jpg

 

 

logo RŽP.gif

 

 

 

 

 

Naše vize

Naši vizí je zralá občanská společnost v České republice

 

- Usilujeme o zralou společnost, jejíž občané jsou vnímaví k jejím potřebám, cítí spoluzodpovědnost za její problémy a dokáží občansky reagovat.

- Chceme, aby každé dítě na základní škole získalo nezbytné občanské dovednosti a aktivní participativní postoje (skrze žákovské parlamenty se děti učí zajímat o své okolí, získávají nástroje k jeho proměňování a osobně se v tom sami rozvíjejí, zrají…).

- Symptomy současné nezralé společnosti (lhostejnost, nedůvěryhodnost institucí, radikalizace, netolerance, absence osobní odpovědnosti) léčíme občanským vzděláváním a spoluprací se školami.

 

Naším cílem je systémová podpora občanského vzdělávání v ČR

 

Dosahuje toho na dvou úrovních:

- Podporou škol, které cíleně zapojují žáky do chodu školy a učí je přebírat odpovědnost (viz koncept Škola pro demokracii)

- Zapojováním občanů, kterým není lhostejný stav demokracie v naší zemi a chtějí svým vlastním dílem podpořit zrání české společnosti (viz koncept Klubu přátel)Zavřít Dobrý den,

děkujeme, že jste přišli na naše stránky – vážíme si vašeho zájmu. Většinu obsahu této stránky najdete na www.skolaprodemokracii.cz, kde od září 2015 najdete vše k žákovským parlamentům.

Tato webová stránka je pouze představením naší obecně prospěšné činnosti a zůstává neaktualizována.

Přejít na www.skolaprodemokracii.cz Zůstat na této stránce