People

AKTUÁLNÍ PROGRAMY

logo spd.jpg

 

 

webmail CEDU

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

 

logo PTaC.jpg

 

kds_logo.png

 

 

logo-sos.jpg

 

 

logo RŽP.gif

 

 

 

 

 

Archiv aktualit

orange Prezentace v Senátu ČR

10.11.2009

V pondělí 9. 11. 2009 se v Senátu ČR uskutečnilo veřejné slyšení na téma Potřeby škol v oblasti občanského vzdělávání a výchovy k demokratickému občanství.  Centrum pro demokratické učení bylo pozváno, aby zde představilo svou koncepci výchovy k občanství a zkušenosti ze spolupráce s českými školami. Program veřejného slyšení najdete zde.doc.

pink Průzkum mezi koordinátory žákovských parlamentů

2.11.2009

V říjnu proběhl v Moravskoslezském kraji průzkum mezi koordinátory žákovských parlamentů. Průzkum jsme mohli realizovat díky podpoře nadace OKD a ve spolupráci s KVIC. Výsledky průzkumu obsahují, jak pojmenování různých způsobů fungování žákovských parlamentů, tak potřeb jejich koordinátorů.  CEDU_pruzkum_09.pdf

 

green Demokratické řízení školy

1.12.2009

Centrum pro demokratické učení vyslalo svého zástupce na mezinárodní vzdělávací seminář Demokratické řízení školy, který pořádala Rada Evropy společně s evropskou platformou pro výchovu k občanství European Wergeland Centre. Školení se uskutečnilo v norském Oslu ve dnech 16. - 20. 11. 2009. Výstupy ze semináře a příklady dobré praxe implementujeme do vzdělávacích kurzů pro pedagogy.

 

Prohlášení na podporu výchovy k občanství

16.12.2009

Prohlášení bylo sestaveno všemi účastníky kulatého stolu, který se konal dne 3. 4. 2009 v rámci konference „Výchova k občanství proč a jak? – Situace a perspektivy občansko-politického vzdělávání v České republice”.

Adventní setkání s dobrovolníky

10.12.2009

V pondělí 7.12. jsme poděkovali francouzsko-mexickou večeří naším externím spolupracovníkům, kteří věnovali CEDU mnoho energie a času, a to bez nároku na finanční odměnu.

CEDU v Českém rozhlase

15.12.2009

Kamila Petrovská z Centra pro demokratické učení byla dnes hostem pořadu DOMINO v Českém rozhlase 2. Tématem byly žákovské parlamenty a demokratické prostředí ve školách. Vysílání se zúčastnily také děti, které měly možnost volat do studia a ptát se na cokoli, co se týká žákovských parlamentů.

Stáž v CEDU

10.12.2009

Od polovice októbra do decembra 2009 bola na stáži v Centre pre demokratické učenie Kristína Miklášová, interná doktorandka Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského z Bratislavy. Jej skúsenosť z pobytu v Prahe si môžete prečítať v časti Hledáme.

PF 2010

1.1.2010

Tým Centra pro demokratické učení Vám přeje hodně štěstí v novém roce nejen při práci s žákovskými parlamenty. Všem spolupracovníkům za pomoc v roce 2009 děkujeme!

 

PF 2010 pro ty, kteří s demokracií ve škole začínají:

PF CEDU 2010.pdf

PF 2010 pro ty, kteří vědí, že demokracie ve škole je někdy boj:

Romanovo PF 2010.pdf

Development of Participative Democracy and Active Citizenship

18.1.2010

Filip Hotový z Centra pro demokratické učení se v těchto dnech účastní mezinárodního semináře "Development of Participative Democracy and Active Citizenship" v Barceloně. Brzy zde najdete informace o tom, které z výstupů semináře lze využít pro praxi českých škol. Studijní cesta byla umožněna díky podpoře Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

INSPIRUJEME SE VE VELKÉ BRITÁNII

8.2.2010

Lektorka Centra pro demokratické učení se zúčastnila týdenního semináře zaměřeného na výchovu k občanství a vedení žákovských parlamentů ve Velké Británii. Seminář připravila v Londýně organizace Involver. Britské zkušenosti se žákovskými parlamenty zahrneme do Tréninku koordinátora I a II. Děkujeme  Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy, že finančně podpořila účast naší lektorky na semináři. Konkrétní britské tipy pro zlepšení výchovy k občanství na školách...

Dobrý příklad žákovské participace

12.2.2010

Jeden z příkladů dobré praxe v oblasti žákovských parlamentů a participace žáků na životě školy najdete v Londýně. Kroky, které k dobrému parlamentu vedou, a vyjádření samotných žáků najdete zde: http://involver.org.uk/2010/02/amazing-student-voice-case-study-little-heath-reading/

CEDU neslaví Valentýna...

14.2.2010

... Ale přesto výchova k občanství se musí dělat s láskou. Nové aktivity pro výchovu k lidským právům a demokracii naleznete zde: http://www.love.commonvalues.org.uk/

MODEL RESPEKTUJÍCÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

1.3.2010

Projekt MODEL RESPEKTUJÍCÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU začíná dne 1.3.2010! Jeho cílem je zavést na základní školy efektivně fungující žákovský parlament, který cíleně vychovává žáky ke vzájemné toleranci a respektu, k obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti a vede k podpoře integrace sociokulturních menšin do života školy

Inspirace do hodin občanské výchovy

8.3.2010

Česko-rakouská učebnice angličtiny zaměřená na aktuální globální témata získala prestižní mezinárodní cenu Britské rady (British Council) v oblasti inovace. Učebnice je také dobrou inspirací do hodin občanské výchovy. Více informací najdete zde.

Jak vypadá ideální koordinátor parlamentu? Nechte se inspirovat!

10.3.2010

Alfou i omegou žákovského parlamentu je do jisté míry jeho koordinátor. A jak si takového skutečně dokonalého, po všech stránkách ideálního koordinátora parlamentu představují sami učitelé z českých základních škol? Vše si můžete prohlédnout v naší fotogalerii zde. Přejme si takovýchto "nadkoordinátorů" co nejvíce!

Partnerské školy do projektu RŽP

23.3.2010

Dne 19. 3. 2010 jsme uzavřeli výběrové řízení na partnerské školy do projektu Model respektujícího žákovského parlamentu. Seznam vybraných škol najdete pod následujícím odkazem: RZP_vyberove rizeni_vysledky_final.pdf

CEDU se připojuje ke stanovisku SKAV

26.3.2010

CEDU se připojuje k tiskové zprávě a stanovisku SKAV ve věci "zeštíhlování úřadu" ministryně Kopicové. Text stanoviska naleznete dále v textu aktuality (klikněte na šipku vpravo dole)...

 

CEDNÍK - nové číslo právě vyšlo!

6.4.2010

Nové jarní číslo informačního zpravodaje CEDNÍK bylo právě zveřejněno! Najdete v něm, jak aktuální informace z naší činnosti, tak praktický námět pro evaluaci činnosti žákovského parlamentu. Ke stažení zde nebo v pravé části homepage. CEDU_CEDNIK II.pdf

NGO Market

14.4.2010

V pátek 16. 4. 2010 se Centrum pro demokratické učení zúčastní Veletrhu neziskových organizací, který pořádá Forum 2000. Rádi Vás přivítáme u našeho stánku!

Téma měsíce DUBEN

26.4.2010

Máme za sebou parlamentní volby. Vyzkoušejte si učební lekci, v níž se žáci učí interpretovat volební a politická hesla minulosti i současnosti.

Hubertus von Schoenebeck

29.4.2010

Protože se blíží výročí založení CEDU, z archivu CEDU jsme pro vás vybrali sérii komiksových stripů, kterou jsme se snažili v roce 2008 přiblížit základní myšlenky významného světového (anti)pedagoga Hubertuse von Schoenebecka. Ukázky prvních tří uvidíte po kliknutí na šipku vpravo dole...

CEDU hledá fundraisera

18.5.2010

Hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici fundraisera. Více informací najdete zde.

CEDU jde k volbám

25.5.2010

CEDU si před nadcházejícímí volbami všímá také toho, jak politické strany podporují školství a občanské vzdělávání. Předúřednické vládě se podařilo nastartovat v této oblasti několik dobrých změn. Tou největší bylo založení Centra pro občanské vzdělávání v Brně. Bude v těchto stopách pokračovat i nová vláda?

2. výjezdový seminář

23.6.2010

Koncem června proběhl v rámci projektu Respektující žákovský parlament výjezdový seminář zaměřený na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy a tvorbu analytických nástrojů pro žákovský parlament. Fotografie naleznete zde.

Krásné prázdniny

1.7.2010

Všem pedagogům spolupracujícím s Centrem pro demokratické učení přejeme krásné léto! Nabídku pro školní rok 2010/2011 naleznete na našich stránkách v druhé polovině srpna. Můžete se těšit na pokračování Tréninku pro koordinátora parlamentu, nové lekce pro žáky a speciální nabídku pro naše dlouhodobé příznivce.

Nabídka pro školní rok 2010/2011

21.8.2010

Aktuální nabídku kurzů a materiálů CEDU pro školní rok 2010/2011 si můžete stáhnout zde. Neváhejte a hlašte se na vypsané termíny kurzů pro podporu práce se žákovskými parlamenty. První termín je již 17.9.2010.

Projekt RŽP: 3. výjezdový seminář

27.8.2010

Ve dnech mezi 22. a 25. srpnem proběhl v rámci již půl roku běžícího projektu Respektující žákovský parlament (RŽP) třetí výjezdový seminář s učiteli, který byl na zaměřen konkrétní přípravu ŽP pro školní rok. Zde je fotogalerie.

O spolupráci s GEMINI a CEDU v televizi

22.9.2010

Na naší partnerské škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí natáčela televize zprávu o založení a zahájení činnosti žákovského parlamentu. Škola je jednou z 13-ti partnerských škol v projektu Respektující žákovský parlament, v němž ve spolupráci s řediteli a učiteli vytváříme a testujeme základní sadu metodických materiálů pro práci s tímto nástrojem demokracie v životě školy. Více o projektu naleznete pod odkazem RŽP v záhlaví těchto stránek. Pořad můžete vidět zde.

3. výjezdový seminář a volby

17.8.2010

Ze 3. výjezdového semináře (foto zde) jsme se vrátili plní očekávání, jak se nám ve škole povede nastartovat činnost žákovského parlamentu a uspořádat volby zástupců z jednotlivých tříd. Aby celý proces mohl proběhnout úspěšně, je třeba důsledně informovat třídní učitele o tom, jak mají volby ve své třídě vést. Současně se ukazuje, jak důležité pro činnost parlamentu je důkladně informovat rodiče žáků a vyzvat je ke spolupráci. Propagujme myšlenku parlamentu v celé škole i širší obci. Vhodnou příležitostí pro to můžou být i komunální volby, které se konají 15. - 16. 10.

CEDU v České televizi

9.11.2010

Lektoři z týmu CEDU byli aktivně přítomni v pořadu o současné české škole, který bude mít celkem 13 dílů a bude se vysílat jednou týdně od ledna roku 2011.

CEDU v Českém rozhlase

24.11.2010

Ve dnech 16. a 17. 11. 2010 byli lektoři z CEDU hosty pořadu Domino na Českém Rozhlase 2. Tématem pořadu bylo povídání s dětmi o demokracii ve škole či doma. Audiozáznam si můžete poslechnout zde.

Nabídka vzdělávacích kurzů pro učitele na rok 2011!

3.12.2010

Aktualizovali jsme nabídku kurzů pro učitele pro rok 2011. Přibyly některé nové termíny i semináře, některá data se změnila. Věnujte proto prosím této rozšířené nabídce zvýšenou pozornost.

PF 2011

23.12.2010

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2010, přejeme Vám krásné dny Vánoční a hezké demokratické chvíle v roce novém. Tým CEDU

Respektující žákovský parlament_supervize

12.1.2011

V projektu Model respektujícího žákovského parlamentu mají učitelé za sebou první supervizi. Byla zaměřena na sdílení zkušeností ze zavádění respektujících parlamentů do škol, na pojmenování problematických situací a hledání řešení. Jak učitelé hodnotili supervizi najdete zde ...

ŠKOLENÍ SBORU V PROJEKTU RŽP

27.1.2011

Ke konci roku 2010 jsme v rámci projektu Model respektujícího žákovského parlamentu proškolili učitelské sbory našich šesti partnerských škol v tom, k čemu je dobré mít na škole žákovský parlament (ŽP), co je jeho náplní a v čem všem jej mohou učitelé ve svých předmětech, třídnických hodinách či svou osobností podporovat.

Supervize v Hejnicích

10.2.2011

6.-8. února vyrazilo CEDU v rámci projektu Model respektujícího žákovského parlamentu na výjezdovou supervizi do Hejnic v severních Čechách.

Náš materiál POLITEIA mezi deseti doporučenými VÚP

18.2.2011

Námi vytvořená sada pracovních listů a metodických materiálů POLITEIA je uvedena mezi 10 doporučenými materiály pro výchovu k občanství na stránkách www.rvp.cz. Seznam všech materiálů a text celkové analýzy materiálů, užívaných pro výchovu k občanství na školách naleznete pod tímto odkazem.

MENTORING V ÚSTÍ NAD LABEM

18.3.2011

V rámci našeho projektu "Model respektujícího žákovského parlamentu" jsme navštívili partnerskou školu ZŠ České mládeže v Ústí nad Labem. Fotograf a mentor sledovali zasedání "Fakulťáků" a práci skvělé koordinátorky.

Fotografie ze zasedání můžete naleznout zde.

MENTORING V DOBRONÍNĚ

25.3.2011

V pátek 25. 3. 2011 jsme shlédli zasedání parlamentu na základní škole v Dobroníně. Zasedání si řídili sami žáci. Po zasedání následoval koučing pro koordinátorku. Fotografie najdete ve fotogalerii.

MENTORING V RASPENAVĚ

29.3.2011

Dnes jsme se zúčastnili zasedání parlamentu s výhledem na Jizerské hory. Žáci mají právě za sebou realizaci projektu spojeného s tématy multikulturní výchovy. Fotografie najdete v tomto článku.

CEDU se účastnilo konference PAUfest

2.4.2011

O víkendu 2. a 3. dubna se v ZŠ Kunratice konal PAUfest, na kterém jste mohli potkat také lektory CEDU, kteří zde měli svůj stánek.

 

Fakulťáci

11.4.2011

Jak to bude dál?

Mezinárodní konference Evropské sítě pro výchovu k občanství (NECE) 8. 4. 2011, Brno

12.4.2011

CEDU se účastnilo workshopu a diskusí v rámci mezinárodní konference. Hlavním tématem setkání bylo využití interaktivních webových nástrojů pro výchovu k občanství.

Hledáme nové školy do projektu

14.4.2011

Hledáme nové školy do projektu Model respektujícího žákovského parlamentu.

Aktuálně z příprav na konferenci

14.4.2011

Přípravy na konference jsou v plném proudu, kapacita wokshopů se pomalu zaplňuje a žáci si připravují své prezentace. Zajímá vás, které žákovské parlamenty během konferencí uvidíte?

konference Žákovský parlament ve školní praxi

13.4.2011

CEDU organizuje první konferenci v ČR zaměřenou na zakládání a činnost žákovských parlamentů na základních školách. Konference je zdarma a účastníci na ní získají metodické materiály a budou se moci zúčastnit inspirativních workshopů.

1. konference k žákovským parlamentům úspěšně proběhla

3.5.2011

První ze tří konferencí Žákovský parlament ve školní praxi proběhla minulý týden v Hradci Králové a vy se můžete ještě přihlásit do Plzně či Olomouce! Fotografie a více informací o proběhlé konferenci naleznete zde...

Konference "ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT VE ŠKOLNÍ PRAXI" v Plzni

4.5.2011

Ve středu 4.května 2011 se v Plzni uskutečnila konference Žákovský parlament ve školní praxi.

Plzeňská konference Žákovský parlament ve školní praxi úspěšně za námi

5.5.2011

Ve středu 4.května se v Plzni v 11.základní škole uskutečnila druhá konference Žákovský parlament ve školní praxi.

Konference "Žákovský parlament ve školní praxi" - OLOMOUC

14.5.2011

Ve středu 11. května proběhla třetí, poslední, konference "ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT VE ŠKOLNÍ PRAXI". Konference se konala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byla naším hostitelem Katedra společenských věd.

Dalších 7 škol v projektu RŽP

17.5.2011

Od konce května se do projektu Model respektujícího žákovského parlamentu zapojuje sedm nových škol. Díky tomu najdete v každém kraji ČR jednu školu, která se později stane regionálním konzultačním centrem pro otázky spojené s vedením žákovských parlamentů.

4. výjezdový seminář na Seči

31.5.2011

4. výjezdový seminář projektu Respektující žákovský parlament je úspěšně za námi. Poprvé jsme se sešli v počtu skoro 40 učitelů! Současných 6 partnerských škol mezi sebe přivítalo 7 nových škol a vytvořilo během 3 dnů v hotelu Jezerka u Seče příjemnou a tvůrčí atmosféru.

ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY S.O.S. PO 2. VÝJEZDOVÉM SEMINÁŘI

7.6.2011

Se sedmi školami zapojenými do projektu Žákovské parlamenty S.O.S. jsme se sešli již podruhé, tentokrát v malebných Lukách nad Jihlavou. Spolu s učiteli jsme na výjezdovém semináři promýšleli, co a jak s žákovským parlamentem na prvním stupni.

Svatojánská CEDU párty

24.6.2011

Ve čtvrtek 23. června na závěr školního roku, kterým se také trochu "řídíme", jsme sezvali naše spolupracovníky, partnery, přátele, dobrovolníky, aby si s námi užili příjemný večer, pojedli trochu grilovaného masa a projeli se na pramici na řece.

Chvílemi se zdálo, že možná přijde i trochu deště, ale nakonec se vše vydařilo tak jak mělo. Všichni se příjemně bavili.

Chtěli bychom. aby se z této naší akce stala tradice, aby to byl jeden společný večer pro všechny. Je to i naše poděkování všem, kteří nás podporují.

Fotografie ze Svatojánské CEDU party si můžete prohlédnout zde.

Členové parlamentu bojují za bezpečný přístup do školy

24.6.2011

Členové parlamentu na ZŠ v Krnově upozorňují na nebezpečí, které hrozí dětem při příchodu do školy. Jednají nejen s vedením školy, ale také s rodiči a místní samosprávou o tom, co by se mělo změnit, aby cesta do školy byla bezpečnější. Došlo dokonce i na blokádu ulice. Více informací najdete v regionálních médiích: Bruntálský deník, Česká televize, rozhovor se žáky.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

1.7.2011

Děkujeme všem pedagogům, kteří v letošním školním roce navštívili některý z našich seminářů či jinak podpořili činnost Centra pro demokratické učení. Přejeme Vám krásné léto plné moře, lesů, vod a strání.

Již potřetí voláme S.O.S.

2.9.2011

 

Už třikrát jsme se sešli, my CEDU a spolupracující učitelé z projektu Žákovské parlamenty S.O.S. Zatím poslední výjezdový seminář jsme strávili v malebných Lukách nad Jihlavou. Hodně jsme plánovali a dobře se bavili!

Supervize v Praze na začátku školního roku

5.9.2011

Na začátku září (2. - 3. 9. 2011) proběhla v Praze výjezdová supervize šesti partnerských škol (ZŠ Masarova, MŠ a ZŠ Dobronín, MŠ a ZŠ Raspenava, ZŠ Plaňany, FZŠ České mládeže, MŠ, ZŠ a SŠ Valašské Meziříčí). Konala se v sídle CEDU na Kosárkově nábřeží. Kromě tradičně nabitého programu si účastníci cenili i krásného prostředí a výhledu na Pražský hrad, Úřad vlády či Rudolfinum.

Začal nový školní rok s CEDU

8.9.2011

CEDU přeje všem dobrý začátek školního roku a upozorňuje na novou lekci ke stažení zaměřenou na zvýšení motivace žáků k aktivní účasti na životě třídy a školy. Vhodná nejen pro práci s parlamentem, ale také na jednu z prvních třídnických hodin tohoto školního roku.

Kolotoč prožitkových kurzů pro žákovské parlamenty

6.10.2011

Od září do listopadu 2011 pořádáme pro 19 základních škol ze 13 krajů ČR prožitkové kurzy pro týmy žákovských parlamentů. Každým kurzem projde 40 žáků, tedy vždy dvě školy dohromady (celkově 380 žáků). 4 kurzy již máme za sebou (podívejte se na fotogalerie) a dalších pět nás čeká.

Evropský rok dobrovolnictví

17.10.2011

V rámci evropského roku dobrovolnictví nabízí MŠMT středním školám workshopy pro studenty k tématům aktivního občanství a dobrovolnictví. Více informací na www.dobrovolnik.cz nebo v souboru ke stažení: Dobrovolnictvi_nabidka workshopu skolam.pdf

CEDU se představuje studentům VŠ

17.10.2011

V úterý 11. 10. jsme představili činnost CEDU studentům katedry občanské společnosti na FHS UK. Studenti si nejdříve vyslechli stručné informace o historii sdružení a jeho současných projektech. Následovala hodinová diskuze, ve které studenty nejvíce zajímala problematika žákovských parlamentů. Děkujeme za pozvání!

Trénink koordinátora parlamentu v Olomouci

17.10.2011

 

Ve čtvrtek 13. 10. proběhl Trénink koordinátora parlamentu I v Olomouci. S účastníky jsme se zabývali mimo jiné tím, kdy a kde by se měl parlament scházet, jak si získat podporu vedení školy a ostatních učitelů, čím vším se může parlament zabývat a jak zvyšit motivaci žáků. Účastníci semináře ocenili profesionalitu lektorů a velké množství informací k zakládání a vedení parlamentu...

Učitelé z Barmy hledají inspiraci v ČR

24.10.2011

Prostřednictvím Barmských projektů organizace Člověk v tísni, o.p.s. se v CEDU na své studijní cestě zastavili učitelé z Barmy.

Občané bez občanky aneb demokracie ve škole

1.11.2011

Společně s Centrem pro komunitní práci Vás 3. 11. 2011 zveme na konferenci  "Občané bez občanky aneb demokracie ve škole". Konference je určena pro širší pedagogickou veřejnost, studenty pedagogických fakult a zájemce o problematiku výchovy k občanství.

Výchova k nenásilí

9.11.2011

V rámci Světového týdne za mír a nenásilí jsme se podíleli na diskuzi o vizích a strategiích výchovy k nenásilí.

Prožitkové kurzy očima dětí

14.11.2011

Máme za sebou éru prožitkových kurzů..setkali jsme se s téměř 400 žáky z 20 škol.

Jak naše kurzy hodnotili samotní účastníci můžete zjistit ve zprávě z prožitkových kurzů.

POSLANCI PREZENTOVALI VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE

23.11.2011

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se 22. 11. v 9.30h sešli poslanci, aby ostatním a veřejnosti předvedli výsledky své roční práce. Měli vybrat projekt, který považují za nejúspěšnější a ten v 5 minutách představit. Nejednalo se samozřejmě o ty opravdové a dospělé poslance, ale o zástupce žákovských parlamentů ze 13 ZŠ z různých částí naší republiky, kteří prezentovali svou práci.

Konference na téma občanské vzdělávání

2.12.2011

Koncem listopadu jsme ve Varšavě navštívili třídenní mezinárodní konferenci sítě organizací věnujících se občanskému vzdělávání, která je známá pod názvem NECE (Networking European Citizenship Education).

CEDU Vám přeje krásné Vánoce

23.12.2011

CEDU se hlásí k myšlenkovému odkazu pana prezidenta Václava Havla a v rámci uctění jeho památky zveřejňuje jednu z lekcí didaktického souboru "Cirkus totality", kde se pracuje s Havlovými texty. Snad se stane pro Vás a Vaše žáky malým Vánočním dárkem...

Cirkus totality_Vnitrni_a_vnejsi_svoboda.pdf

 

Další výukové lekce k osobnosti Václava Havla najdete v knize "Havel v kostce"

Horké křeslo pro ředitele

16.1.2012

Žákovský parlament na základní škole v Raspenavě pozval na dnešní zasedání i pana ředitele, který si sedl na tzv. horké křeslo...

Pedagogický sbor podporuje žákovský parlament

16.1.2012

Pedagogický sbor na ZŠ v Raspeanavě dnes absolvoval tříhodinový workshop k žákovskému parlamentu...

Social Impact Award: zahájení již 22. února

15.2.2012

 

V České republice startuje soutěž Social Impact Award, která umožňuje mladým lidem měnit svět kolem sebe.

Buďte u toho!

JAKÉ DNES POTŘEBUJEME OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR? JAK NAUČIT DĚTI, ŽE MAJÍ NEJEN PRÁVA, ALE I POVINNOSTI?

22.3.2012

 

KONFERENCE

„České děti a angažovanost. Prospěch: dostatečný“

 

("Jaké dnes potřebujeme občanské vzdělávání v ČR?", "Jak naučit žáky, že mají nejen práva, ale i povinnosti?")

 

Přihláška zde.

Pozvánka ke stažení: Pozvanka_na_konferenci.pdf

 

Milí kolegové, zveme Vás na konferenci zaměřenou na občanskou výchovu a vzdělávání, na zakládání a činnost žákovských parlamentů na základních školách. Akci pořádáme společně se spřátelenou organizací COV (Centrum občanského vzdělávání) při MU v Brně.

 

ÚČAST, METODICKÉ MATERIÁLY, DOPRAVA A OBČERSTVENÍ ZDARMA!

Specifika vzdělávání učitelů - lektorské setkání

18.4.2012

Ve čtvrtek 12. dubna odpoledne se na ZŠ Táborská sešlo přes 35 lektorů z celkem 18 velice různých organizací, aby se pověnovalo tématu SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. Toto setkání jsme v CEDU vyprovokovali z důvodu, abychom se mohli od kolegů z jiných oblastí poučit a sdílet s nimi know-how.

7 DOBRÝCH DŮVODŮ, PROČ ZAPOJOVAT JIŽ TY NEJMLADŠÍ ŽÁKY

30.4.2012

Na konferenci jsme od učitelů posbírali 7 DOBRÝCH DŮVODŮ, proč mít žákovský parlament od první třídy. Sešlo se několik škol, které navíc se zapojením malých žáků mají více než dobré zkušenosti.

Toto je jejich odpověď na otázku PROČ:

Brněnská KONFERENCE „České děti a angažovanost. Prospěch: dostatečný“ - fotografie

12.5.2012

Fotografie ze závěrečné brněnské konference zde.

Konference v Ostrově – ostrůvek naděje, že škola a obec mohou být za jedno

15.5.2012

 

Dopolední panelová diskuse byla tentokrát hodně živá, blízko škole, uznejte sami: panelisty byli zástupci obcí, kteří spolupracují se školami, ředitelé škol, které rozvíjí spolupráci s obcí, a žáci, kteří se zapojují nejen do dění ve škole, ale právě také v jejím okolí.

Nová krev do projektu Žákovské parlamenty S.O.S

21.5.2012

17.-19. května proběhl 3-denní seminář pro 40 učitelů. Jeho součástí byl i WORKSHOP SE ZAHRANIČNÍMI LEKTORY a SUPERVIZE.

CEDU oslavilo konec školního roku

20.6.2012

V polovině června proběhl v našem domku u řeky večer na oslavu konce školního roku. Večerem nás doprovázel moudrý učitel z Jistebnicka – Emanuel Pravda. Nad grilovanými pstruhy a francouzským vínem se sešli pracovníci z CEDU, členové GEMINI, učitelé a přátelé z dalších vzdělávacích organizací. Děkujeme všem za návštěvu. Zároveň bychom chtěli tímto popřát všem pedagogům krásné léto a těšíme se na vás v příštím školním roce. Pro přivonění k letní atmosféře se podívejte na fotky z oslavy.

Do nového školního roku se zajímavým seminářem

12.9.2012

Centrum pro demokratické učení přeje všem pedagogům hezký začátek nového školního roku! Posilou pro nadcházejích 10 měsíců by vám mohl být následující zajímavý seminář, který brněnské Centrum pro občanské vzdělávání nabízí zdarma a to hned na třech místech v ČR. Pojďme se naučit, jak obohatit nejen hodiny občanské výchovy o nová témata, neboť Politika do školy patří!

S žákovským parlamentem do přírody

22.10.2012

Máme za sebou již 7 prožitkových kurzů, poslední nás čeká v příštím týdnu.

Že to baví nás i děti a že to má smysl, můžete vidět v naší fotogalerii: http://cedu.cz/sos/zaci-fotogalerie

Učím s Respektem: každý týden nová lekce na aktuální téma

22.10.2012

Otevírat ve výuce aktuální celospolečenská témata není snadné, je to však velmi důležité. Hotové lekce ke stažení nabízí Centrum občanského vzdělávání při MU a časopis Respekt.

Pozvánka na seminář: Demokracie, hodnoty a participace

24.10.2012

Pedagogy a pracovníky s mládeží zveme na česko-německé setkání a výměnu zkušeností v oblasti výchovy k hodnotám ve škole i mimo ni.

Znalost NJ není třeba, vše bude tlumočeno.

Jak učit o EU?

5.11.2012

Co by studenti měli vědět o EU? Jak je přivedeme k tomu, aby byli aktivními občany? Kurzy pro středoškolské pedagogy (DVPP), jak učit o Evropské unii nyní nabízí Centrum občanského vzdělávání.

Konference "Baví mě číst a hýbat světem"

5.11.2012

Projekt "Průřezová témata a čtenářství" má za sebou vše podstatné, a tak vás projektový tým, jehož součástí jsme i my (konkrétně Marek Václavík), zve na závěrečnou konferenci, která se bude konat 16. 11. od 10 do 17h v Praze (KC Green Point).

20 parlamentů v Parlamentu

28.11.2012

V úterý 27. listopadu jsme s žáky z 20 žákovských parlamentů z celé republiky zaplavili Poslaneckou sněmovnu řadou žákovských projektů. A nejen to!

Workshopy se zahraničními lektory

12.12.2012

Asher Jacobsberg s Gregem Sandersonem z Londýnské organizace Involver UK opět zavítali do České republiky. Tentokrát jsme však nelenili a navštívili čtyři školy z různých krajů ČR a shlédli společně zasedání tamějších žákovských parlamentů. Kromě reflexe zasedání jsme stihli i workshop pro učitele, který právě lektoři z Velké Británie vedli.

Nejúspěšnější projekty žákovských parlamentů 2012

13.12.2012

27. listopadu prezentovali zástupci 20 žákovských parlamentů z celé republiky v Parlamentu ČR své letošní nejúspěšnější projekty.

Přinášíme fotografie žákovských prezentací, které mohou být skvělou inspirací pro další žákovské parlamenty.

Otevření konzultačního centra v Plaňanech

24.1.2013

Ve středu 16. 1. 2013 bylo otevřeno regionální konzultační centrum na ZŠ Plaňany. S otevřením byla spojena také konference s nabídkou workshopů pro učitele...

Odpolední čaj s kolegy z Londýna

29.1.2013

I když nás od sebe dělí kanál La Manche, zjišťujeme, že s demokracií na školách v ČR i v Anglii řešíme podobná témata.

Konzultační centrum v Olomouci zahájilo činnost

15.2.2013

Na svátek lásky jsme otevřeli Konzultační centrum v Olomouckém kraji v ZŠ Nedvědova.

Konzultační centrum ve Volarech je otevřené!

15.2.2013

Ve Volarech bylo slavnostně otevřeno Konzultační centrum pro žákovské parlamenty.

Kreativní demokratická škola - pozvánka do Plzně

25.2.2013

Zveme vás do Plzně na 19.3., bude to den nabitý inspirací. 

Nebuď béééčko. Buď hrdinou.

6.5.2013

Chcete se občansky angažovat? Nebo jen poznat lidi, kteří to dělají? Potřebujete informace a zušenosti do začátku? Projekt "Hrdinou může být každý" nabízí řadu zajímavých seminářů.

Umíte si rozdělit dýni...demokraticky?

6.5.2013

CEDU poslední tři měsíce čerpalo inspiraci v německém Gustav-Stresemann Institutu..a co načerpalo, o to se s vámi podělí!

Můžete se těšit na seminář Betzavta! Seminář, kde zažijeme, co je to demokracie v každodenním životě.

Kde shánět penízky na žákovské projekty?

14.5.2013

Nápadů na shánění prostředků na žákovské projekty není nikdy dost. Jeden nám cvrknul cestou internetem do klobouku, podělíme se s vámi.

Za občanským vzděláváním do Německa

30.5.2013

Zajímáte se o občanské vzdělávání? Chcete strávit tři měsíce v Německu, něco se přiučit a navázat kontakty s dalšími lidmi a organizacemi? Pak je tu něco pro Vás!

První demokratická škola

3.6.2013

Summerhill - knížka, která by neměla uniknout nikomu z nadšenců na výchovu k občanství, demokracii, výchovu k odpovědnosti atd. Těšme se na příjemné počtení.

Aktivní občané v Poděbradech

9.7.2013

Občanská aktivita v Poděbradech v praxi! Zítra bude zasedání zastupitelstva, které rozhodne o novém řediteli na tamější ZŠ TGM. Pozoruhodná na celé kauze je aktivita rodičů, kteří se postavili za svého řiditele. Jsme rádi za aktivní rodiče! Sledujte celou kauzu a držte palce té straně, která je vám bližší...

http://www.youtube.com/watch?v=OxJtoUtDLFA

Zapojme se!

30.9.2013

Právě probíhají semináře v různých městech ČR, které nabízejí občanům šikovný nástroj, jak se zapojovat do místního dění a rozvíjí tak občanskou aktivitu. Semináře, které motivují občany do podílení se staví především na vynikajícím webu, který je jednak skvělým průvodcem, ale především nabízí zdarma e-learning. Lektoři CEDU tyto semináře díky spřátelené organizaci Antikomplex školí.

Mezinárodní setkání

7.10.2013

Experti na žákovské parlamenty z Anglie, ČR a Polska se sešli na 2 dny ve Varšavě, aby sdíleli zkušenosti z práce s učiteli a žáky.

Vzdělávání v programech politických stran

18.10.2013

Pokud Vás zajímá, jak vzdělávání pojímají jednotlivé politické strany, mrkněte na ucelené srovnání, které jsme pro Vás připravili.

CEDU vyhlašuje 3. ročník "Škol pro demokracii"

31.10.2013

Již potřetí jdeme s dětmi z parlamentů do parlamentu! Vyhlásíme nově certifikované školy! Žáci z 20 škol budou sdílet zkušenosti ohledně jejich zapojení do života školy, nemine nás ani diskuse se senátory.

Vyhrajte nový školní web od WWWproškoly.cz

19.11.2013

Portál WWWproškoly.cz společně s katalogem SeznamŠkol.eu pořádají soutěž o profesionální webové stránky a spoustu dalších cen!

NOVINKA: prožitkové kurzy v Praze

20.11.2013

NOVINKA: prožitkové kurzy pro žáky v Praze! Ozvěte se nám a ušijeme kurz pro váš parlament na míru:-)

Reportáž z veřejné prezentace v Přerově

22.11.2013

Veřejná prezetace proběhla v Přerově ve velkém stylu. Shlédnout můžete reportáž v Přerovských aktualitách z 20.11. na čase 7:55.

Článek o škole pro demokracii v Karlovarském kraji

29.11.2013

Škola pro demokracii se pomalu ale jistě dostává do povědomí ve všech krajích. přinášíme odkaz na člínek v krajských listech Karlovarského kraje.

Prožitkový kurz na sněhu

16.12.2013

CEDU zorganizovalo první prožitkový kurz na sněhu...a pořádně vydařený! Jak si to žáci užili a jak na sobě zapracovali můžete shlédnout ve fotogalerii.

CEDU PF 2014

21.12.2013

Přejeme Vám klidné a radostné svátky a spoustu energie do parlamentu v roce 2014.

Samospráva začíná na záchodech

16.4.2014

11. a 12. dubna 2014 jsme se účastnili mezinárodní konference School of Democracy ve Varšavě. Kromě CEDU se účastnil také náš kamarád Greg z www.involver.org.uk a 22 polských škol, které koordinovala organizace http://www.ceo.org.pl/

Aktuality najdete na Facebooku

7.8.2014

Od ledna 2014 najdete naše aktuality na Facebooku:

Centrum pro demokratické učení

Škola pro demokracii

Parlament v montessori škole

22.9.2014

Základním pravidlem montessori škol bývá: "Pomož mi, abych to dokázal sám", a tak není překvapením, že zrovna na těchto školách se parlamentu daří a vyloženě souzní se vším, o co škola usiluje. Přečtěte si velmi inspirativní blog parlamentu ZŠ Montessori Na Beránku.

ŠKOLA PRO DEMORKACII 2014

26.11.2014

V pondělí 24. listopadu jsme byli s dětmi a učiteli v Senátu ČR. Prohédněte si fotky. Přečtěte si, které projekty byly vyhodnoceny jako nejzajímavější. Vše najdete zde v průběhu příštího týdne.

Fotografie z vyhlášení Školy pro demokracii v Senátu

22.12.2014

Přinášíme Vám spoustu fotek a videoreportáží. Zavzpomínejte s námi, jaké to letos bylo!

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JDE DO SVĚTA

14.3.2015

ŠKOLA PRO DEMOKRACII bude adaptována pro školy v Polsku a na Islandu!

WORKSHOP PRO POLSKÉ LEKTORY

31.3.2015

Poslední březnovou neděli jsme věnovali sdílení zkušeností s kolegy z Polska.

CEDU je stále v terénu

29.4.2015

Za poslední tři měsíce jsme se setkali s 86 učiteli ze všech krajů ČR na 6 akcích, které CEDU organizovalo (seminářích, výjezdech, schůzkách přímo ve školách).

Dvě třetiny ředitelů jsou s fungování parlamentu spokojeny

18.5.2015

CEDU publikuje unikátní výzkumnou zprávu o žákovských parlamentech v ČR. Co nás překvapilo a co se dalo čekat? Dočtete se níže.

Krajská konference žákovských parlamentů v Jihlavě

10.6.2015

150 parlamenťáků z 20 škol v zasedacím sále kajského zastupitelstva - to bylo dnes k vidění v Jihlavě, neboť zde Konzultační centrum pro žákovské parlamenty v Dobroníně organizoalo konferenci žákovských parlamentů.

Výroční zpráva CEDU za rok 2014

16.7.2015

Rok 2014 byl úspěšný, jelikož jsme po založení nové o. p. s. udělali nezbytné vnitřní změny, abychom se mohli stát stabilní a uznávanou organizací. Kromě vnitřních změn ve fungování jsme přenastavili i zdroje financování tak, abychom nebyli závislí pouze na grantech. Výzvou pro následující roky je zapojování nejen škol, ale i občanů do vize zralé občanské společnosti v ČR. Zrajte s námi!!!

CEDU_výroční_zpráva_2014.pdf

NAJDETE NÁS NA NOVÉM WEBU!

11.9.2015

Vytvořili jsme pro vás nové webové stránky, kde najdete vše o CEDU a žákovských parlamentech: www.skolaprodemokracii.cz

Zavřít Dobrý den,

děkujeme, že jste přišli na naše stránky – vážíme si vašeho zájmu. Většinu obsahu této stránky najdete na www.skolaprodemokracii.cz, kde od září 2015 najdete vše k žákovským parlamentům.

Tato webová stránka je pouze představením naší obecně prospěšné činnosti a zůstává neaktualizována.

Přejít na www.skolaprodemokracii.cz Zůstat na této stránce